τηλεοραση

Η ορθή και σύννομη ενημέρωση του καταναλωτή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα  σύμφωνα με το δίκαιο του καταναλωτή και δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται  μέσω παραπλανητικών και αναληθών επικοινωνιών και εσφαλμένων  συμπερασμάτων