τρίτη δόση εμβολίου

Τα δεδομένα δείχνουν ότι μετά την παρέλευση εξαμήνου εξασθενεί η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια - Η επιστημονική συζήτηση για τη διάρκεια της ανοσίας παραμένει σε εξέλιξη - Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται σύνδεση της αναμνηστικής δόσης με την ισχύ των πιστοποιητικών

Είναι κατανοητό ότι μετά από έναν χρόνο από τη δεύτερη δόση του, κάποιος δεν μπορεί να έχει την ίδια ασφάλεια που είχε στο εξάμηνο, επισήμανε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης