Τζουλιάνι

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε οδηγίες στον Τζουλιάνι να καταπολεμήσει τη διαφθορά στην Ουκρανία

Απόρρητο Απόρρητο