Βόρειο Αιγαίο

Στη λίστα του γερμανικού ΥΠΕΞ με τις «περιοχές κινδύνου» εξακολουθούν να περιλαμβάνονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία