βραβεία

Οι ως άνω βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι των Μινωικών Γραμμών σε στεριά και θάλασσα αναβαθμίζοντας τις θαλάσσιες μεταφορές στη χώρα μας και τη συνεχή προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο