ΞΕΕ

«Αναμφίβολα, θα χρειαστούν πρόσθετες διευκρινίσεις και εξειδικεύσεις σε ορισμένες πτυχές των μέτρων, εμπλουτισμός και ενίσχυση σε κάποιες άλλες» ανέφερε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Απόρρητο Απόρρητο