Ξενία Κομοτηνής

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως τις 29 Οκτωβρίου - Το ακίνητο παραχωρείται για τριάντα χρόνια με δυνατότητα παράτασης είκοσι επιπλέον ετών