ΡΟΗ

Η Ιταλία ανέφερε το χαμηλότερο ημερήσιο απολογισμό εδώ και δυόμισι εβδομάδες, ένα πρόδρομο σήμα ότι ο μήνας των αυστηρών μέτρων περιορισμού για να συγκρατήσουν το ξέσπασμα αρχίζει τελικά να αποφέρει καρπούς

Ο κορυφαίος οικονομολόγος, senior fellow στο πιο επιδραστικό think tank των Bρυξελλών απαντά αποκλειστικά στο ΝΜ για τη διάρκεια και το βάθος της ύφεσης λόγω κορωνοϊού, θεωρεί το «κορωνο-ομόλογο» μονόδρομο για να μην υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρωζώνη κι επισημαίνει κινδύνους και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο κορυφαίος οικονομολόγος, senior fellow στο πιο επιδραστικό think tank των Bρυξελλών απαντά αποκλειστικά στο ΝΜ για τη διάρκεια και το βάθος της ύφεσης λόγω κορωνοϊού, θεωρεί το «κορωνο-ομόλογο» μονόδρομο για να μην υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρωζώνη κι επισημαίνει κινδύνους και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο κορυφαίος οικονομολόγος, senior fellow στο πιο επιδραστικό think tank των Bρυξελλών απαντά αποκλειστικά στο ΝΜ για τη διάρκεια και το βάθος της ύφεσης λόγω κορωνοϊού, θεωρεί το «κορωνο-ομόλογο» μονόδρομο για να μην υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρωζώνη κι επισημαίνει κινδύνους και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, η Σνάμπελ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο «προϋπάρχον» πρόγραμμα QE θα γίνει όταν η χώρα ανακτήσει αξιολόγηση επενδυτικής κατηγορίας - Η χώρα μας συμμετέχει κανονικά στο νέο QE-κορωνοϊού

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, η Σνάμπελ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο «προϋπάρχον» πρόγραμμα QE θα γίνει όταν η χώρα ανακτήσει αξιολόγηση επενδυτικής κατηγορίας - Η χώρα μας συμμετέχει κανονικά στο νέο QE-κορωνοϊού