Βασίλης Στεφανακίδης

Αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια σήκωσαν τα μεγαλύτερα βάρη θέλουν απτά δείγματα γραφής και αποφάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και τα οικονομικά τους