Ο παλμός της οικονομίας

(upd)Δίχως πολιτική συμφωνία επί του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κυρίαρχο θέμα της ατζέντας υπήρξε το νομοθέτημα του υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώτη.

(upd)Δίχως πολιτική συμφωνία επί του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κυρίαρχο θέμα της ατζέντας υπήρξε το νομοθέτημα του υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώτη.

Καθαρά κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΕΧΑΕ, κατά το α' τρίμηνο του 2013, από 4,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 16,5%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο του 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,06, έναντι €0,09 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου είναι αυξημένος κατά 1,7% στα €8,85 εκ. το α’ τρίμηνο 2013 έναντι €8,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίθετα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα παρουσίασαν μείωση 17,3% (€8,6 εκ. έναντι €10,4 εκ.). Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο 2012 συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €2 εκ. Όπως επισημαίνεται, η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 24% το α’ τρίμηνο 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€36,4 δις έναντι €29,4 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €65,3 εκ. έναντι €61,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Αντίθετα, η ρευστότητα της αγοράς μειώθηκε κατά 21,4%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 40 εκατ. μετοχές έναντι 50,8 εκατ. μετοχών το α’ τρίμηνο 2012. Στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 18% (62,7 χιλ. έναντι 76,7 χιλ.). Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 13,6% το α’ τρίμηνο 2013 και διαμορφώθηκε στα €3,9 εκατ. έναντι €4,5 εκατ. το 2012, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 11,9%, στα €4,1 εκ., από τα €4,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για το α’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα €5,3 εκ. έναντι €6,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,8%. Με τα μέχρι την 24.5.2013 δεδομένα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του β’ τριμήνου ανέρχεται σε €94,1 εκ.

Καθαρά κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΕΧΑΕ, κατά το α' τρίμηνο του 2013, από 4,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 16,5%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο του 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,06, έναντι €0,09 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου είναι αυξημένος κατά 1,7% στα €8,85 εκ. το α’ τρίμηνο 2013 έναντι €8,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίθετα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα παρουσίασαν μείωση 17,3% (€8,6 εκ. έναντι €10,4 εκ.). Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο 2012 συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €2 εκ. Όπως επισημαίνεται, η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 24% το α’ τρίμηνο 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€36,4 δις έναντι €29,4 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €65,3 εκ. έναντι €61,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Αντίθετα, η ρευστότητα της αγοράς μειώθηκε κατά 21,4%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 40 εκατ. μετοχές έναντι 50,8 εκατ. μετοχών το α’ τρίμηνο 2012. Στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 18% (62,7 χιλ. έναντι 76,7 χιλ.). Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 13,6% το α’ τρίμηνο 2013 και διαμορφώθηκε στα €3,9 εκατ. έναντι €4,5 εκατ. το 2012, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 11,9%, στα €4,1 εκ., από τα €4,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για το α’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα €5,3 εκ. έναντι €6,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,8%. Με τα μέχρι την 24.5.2013 δεδομένα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του β’ τριμήνου ανέρχεται σε €94,1 εκ.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5, 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3  εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ζημιών κατά 7 , 5 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5, 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3  εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ζημιών κατά 7 , 5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμείο τους πρέπει να προσέλθουν αν θέλουν να πληρωθούν οι 96.333 συνταξιούχοι, στους οποίους ανεστάλη η καταβολή της σύνταξής στον τραπεζικό τους λογαριασμό, έως ότου συμπληρώσουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους.

Στο ταμείο τους πρέπει να προσέλθουν αν θέλουν να πληρωθούν οι 96.333 συνταξιούχοι, στους οποίους ανεστάλη η καταβολή της σύνταξής στον τραπεζικό τους λογαριασμό, έως ότου συμπληρώσουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους.

Zημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 4,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Υγεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 201, έναντι ζημιών € 1,9 εκατ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Απόρρητο Απόρρητο