Τεχνολογία

Το 1/3 των καταναλωτών δεν γνωρίζει από ποια καταστήματα μπορεί να προμηθευτεί κομμάτια Ελλήνων designers παρόλο που περισσότεροι από το 80% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι επιθυμούν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία αγοράζοντας τοπικές μάρκες

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν την ΤΝ στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων», αναφέρει η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα

Το Google Translate είναι μία εφαρμογή που μας επιτρέπει να εξερευνούμε άγνωστες περιοχές αφού μας επιτρέπει να επικοινωνούμε σε διαφορετικές γλώσσες και να πραγματοποιούμε επαφές που θα ήταν αδύνατο να γίνουν με άλλο τρόπο. Μια από τις ξεχωριστές λειτουργίες της εφαρμογής Google Translate για κινητά τηλέφωνα, είναι η άμεση μετάφραση μέσω κάμερας, που σας επιτρέπει […]