δικαστήρια

Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι πολιτείες που καταγράφουν λεπτομερώς τα στοιχεία αυτά διατηρώντας συγχρόνως, αρχεία με αξιόπιστα δεδομένα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα

Προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου για την περαίωσης της Ειδική Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Ποιους αφορά η ρύθμιση που φέρνει κούρεμα έως 75% στις προσαυξήσεις