«Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) ανέφεραν συνολικές καθαρές ζημίες ύψους 4,7 δισ. ευρώ το 2021, έναντι ζημιών 1,7 δισ. ευρώ το 2020 και μια καθαρά κέρδη περίπου 0,2 δισ. ευρώ το 2019», εξηγεί η DBRS.

Οι πρόσφατες επιδόσεις ήταν κυρίως επηρεάστηκαν από τα χαμηλότερα έσοδα και τις σημαντικές προβλέψεις για ζημίες από δάνεια (LLP), λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού λόγω του COVID-19 και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου. Κόστος αναδιάρθρωσης και απομειώσεις υπεραξίας επιβάρυναν επίσης τα αποτελέσματα, εξηγεί ο οίκος αξιολόγησης.

Τι επηρέασε τα έσοδα

Τα έσοδα επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες, όπως η αυξανόμενη, αν και ακόμη υποτονική, νέα δανειοδότηση, καθώς και η μείωση του κινδύνου και η χαμηλή διαφοροποίηση.

«Η Ελλάδα θα επωφεληθεί περισσότερο από τα κεφάλαια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, αναμένουμε ότι οι τράπεζες και τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα παραμείνουν υπό πίεση το 2022, καθώς ο θετικός αντίκτυπος από την πιστωτική ανάπτυξη είναι απίθανο να αντισταθμίσει τη μείωση του NII μετά την απομείωση του κινδύνου των δανειακών βιβλίων, την κατάργηση των ειδικών όρων που συνδέονται με το πρόγραμμα TLTRO 3 από τον Ιούλιο του 2022 και του υψηλότερου χρέους κόστος έκδοσης χρέους. Ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, οι τράπεζες θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη διοχέτευση των πλεοναζουσών καταθέσεων προς τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε έσοδα από αμοιβές για να βελτιώσουν τη διαφοροποίηση των εσόδων», εξηγεί ο οίκος.

«Το 2021, τα LLPs και το κόστος κινδύνου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της επιτάχυνσης της μείωσης του κινδύνου. Το κόστος κινδύνου θα πρέπει να μειωθεί στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα βελτιωμένα προφίλ κινδύνου των τραπεζών και υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) από την πανδημία παραμένουν υπό έλεγχο.

Οι άμεσες δαπάνες των ελληνικών τραπεζών από την έκθεση στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι περιορισμένη, ωστόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις προσθέτουν δυνητικό κίνδυνο για τις επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού και την ανάγκη για υψηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες μεσομακροπρόθεσμα, εάν οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη», καταλήγει η DBRS.

Διαβάστε ακόμα:

Μητσοτάκης: Δεν θα διστάσουμε να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας

Στον ρυθμό του πολέμου η παγκόσμια οικονομία έναν μήνα μετά τη ρωσική εισβολή

HSBC: Παραμένει θετική για την Ελλάδα – Προτείνει αγορές σε ΟΠΑΠ και Eurobank