Ο δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά 100 ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου.

Οι ειδικότητες

Η προκήρυξη απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα από τους υποψηφίους.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγών – 25 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 5 θέσεις
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 68 θέσεις

Να σημειωθεί ότι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ζακύνθου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο του proson.gr, στο e-mail: darvanitakis@1340.syzefxis.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Ζακύνθου, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100

Απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου. Αρβανιτάκη Δ.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε ακόμη

Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η δημοκρατία με το καθεστώς Όρμπαν

Μονοψήφιος πληθωρισμός στη Βρετανία έπειτα από επτά μήνες – Παραμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα

Μπερνάρ Αρνό: O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχασε $11 δισ. σε μία ημέρα – Το sell off της Louis Vuitton

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ