Από την Πέμπτη, 10 Μαρτίου και ώρα 8:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 473 ατόμων, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι 473 θέσεις εργασίας αφορούν 25 ειδικότητες.

Οι ειδικότητες

Συγκεκριμένα, στην 2Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ οι 473 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 106 θέσεις

 1. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 2. ΠΕ Κοινωνιολόγων
 3. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
 4. ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 5. ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 6. ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 7. ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολίτικων Μηχανικών)
 8. ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών)
 9. ΠΕ Νομικών
 10. ΠΕ Πληροφορικής
 11. ΠΕ Στατιστικής

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 87 θέσεις

 1. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 2. ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Δομικών Έργων)
 3. ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 4. ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 5. ΤΕ Νοσηλευτών
 6. ΤΕ Πληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 177 θέσεις

 1. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 2. ΔΕ Οδηγών
 3. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 4. ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΓΩΝ )
 5. ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ )
 6. ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
 7. ΔΕ Τηλεφωνητών

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 103 θέσεις

 1. ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη, πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, που έχει οριστεί έως τις 28 Μαρτίου 2022.

2. Να προμηθευτούν και να υποβάλλουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο οι υποψήφιοι προμηθεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούν

Για τις περισσότερες θέσεις της προκήρυξης 2K/2022 του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα αυτά προσόντα είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Συγκεκριμένα για ορισμένες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η  γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Διαβάστε ακόμη:

Κατά πόσο έχουν δίκιο οι αναλυτές οι οποίοι ανησυχούν για επανάληψη της κρίσης του ’70

Μπάιντεν: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Eμπάργκο σε βότκα και χαβιάρι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ένωσε τη Δύση αντί να τη διαλύσει