προσλήψεις στο Δημόσιο

Ο προγραμματισμός προσλήψεων εμφανίζεται πλήρως ισορροπημένος -μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση- όπως έχει προκύψει από τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Η συζήτηση έκλεισε με αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων - Ο αριθμός των μετακλητών, πλην των συνεργατών των δημάρχων, έχει μειωθεί σημείωσε ο κ. Βορίδης

  • 1
  • 2