Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα – Ήπειρος: 1.000 θέσεις 7μηνης απασχόλησης για ανέργους 18-30 ετών

  • newsroom


Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εμπειρίας των νέων, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού

Ξεκίνησαν σήμερα (28.06.2021) οι αιτήσεις που υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ από επιχειρήσεις για την κάλυψη 1.000 θέσεων για την απόκτηση 7μηνης εργασιακής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 600 νέοι άνεργοι στη Δυτική Ελλάδα και 400 στην Ήπειρο θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του Οργανισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Ωφελούμενοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μηνών. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εντάσσονται σε αυτό ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

  • Εργοδότες με προσωπικό έως 3 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1
  • Εργοδότες με προσωπικό έως 4-9 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2
  • Εργοδότες με προσωπικό έως 10-19 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3
  • Εργοδότες με προσωπικό έως 20-30 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5
  • Εργοδότες με προσωπικό έως 31-50 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8
  • Εργοδότες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 20% του απασχολούμενου προσωπικού ή έως 20 άτομα

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο, πριν από την υποβολή της αίτησης.

Διαβάστε ακόμη

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο παγκόσμιο «δια θαλάσσης» εμπόριο και οι μεγάλες ανατιμήσεις προϊόντων

Το Fidiricos Group, το real estate property του Κουτσολιούτσου (διαλέξτε!) και τα θρυλικά μπακοκαϋμενακο-λιανοντούφεκα

Amazon: Tι κάνει τα προϊόντα που δεν καταφέρνει να πουλήσει;