Ελλάδα

Μετακίνηση εκτός νομού: Πότε επιτρέπεται – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (vid)

  • newsroom


Πότε επιτρέπεται η διαπεριφερειακή μετακίνηση - Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν

Επίδοξοι εκδρομείς επιχειρούν τις τελευταίες ημέρες να μετακινηθούν εκτός Αθηνών ενόψει του Πάσχα.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους στα διόδια και όχι μόνο προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση σε όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πότε επιτρέπεται η διαπεριφερειακή μετακίνηση:

Η μετακίνηση των πολιτών από νομό σε νομό μπορεί να πραγματοποιηθεί για λίγους και πολύ συγκεκριμένους λόγους:

  • Aπό και προς την εργασία.
  • Για λόγους υγείας, μόνο για μετακίνηση σε δημόσια δομή υγεία με πιστοποίηση και έγγραφο της ίδιας της δομής, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.
  • Μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
  • Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή ο μετακινούμενος έχει την υποχρέωση να έχει μαζί του και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης, και: ληξιαρχική πράξη θανάτου και άδεια ταφής, ενώ μάλιστα ο συνολικός χρόνος μετακίνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες.
  • Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Οι περιορισμοί:

Κάθε μετακίνηση που επιτρέπεται θα πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής.

Σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα.

Από 15 Μαΐου οι μετακινήσεις εκτός νομού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατο διάγγελμά του, ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη και ανακοίνωσε πως οι υπερτοπικές μετακινήσεις θα απελευθερωθούν το Σάββατο 15 Μαΐου, μαζί με το άνοιγμα του τουρισμού.

Την ίδια ημέρα θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του πολιτισμού, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε ακόμα:

ΟΤΕ: Οπτικές ίνες σε 98 δημόσια νοσοκομεία

Δωρεά της Ένωσης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Δεν λύνονται τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας με μειώσεις φόρων