Πάσχα 2021

Με το βλέμμα στο Μεγάλο Σάββατο και στην άφιξη του Αγίου Φωτός, φέτος θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες άφιξής του στην Ελλάδα. Χωρίς τιμές αρχηγού κράτους, δεδομένης της συγκυρίας, θα έρθει το Άγιο Φως, με την προσήκουσα ταπεινότητα και σεμνότητα, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη. Το κράτος έχει εξασφαλίσει τη μεταφορά του σε ολόκληρη τη χώρα. […]