Η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος, γνωστή και ως ασφάλιση εμπορικού εγκλήματος, προστατεύει μια επιχείρηση από οικονομικές απώλειες λόγω εγκλημάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους, εθελοντές, εργολάβους και τρίτους. Τα αδικήματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, ληστεία, υπεξαίρεση και απάτες μέσω email.

Μερικά παραδείγματα συμβάντων που καλύπτονται από ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος περιλαμβάνουν:

  • Ένας υπάλληλος υπεξαιρεί χρήματα δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς.
  • Υπάλληλος μερικής απασχόλησης κλέβει χρήματα από το ταμείο.
  • Ο φορητός υπολογιστής ενός πελάτη κλέβεται από έναν υπάλληλο.
  • Μια επίθεση phishing έχει ως αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να μεταφέρει χρήματα από τον επαγγελματικό σας λογαριασμό σε λογαριασμό χάκερ.

Πώς λειτουργεί η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος;

Τα τυπικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εμπορικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτουν συνήθως ζημίες από εγκλήματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις. Αντίθετα, η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος πωλείται ως ξεχωριστό συμβόλαιο, ως εγγύηση πιστότητας, ως έγκριση σε ένα συμβόλαιο εμπορικής ιδιοκτησίας ή ως μέρος της ασφάλισης ενός ιδιοκτήτη επιχείρησης ή μιας ασφάλισης εμπορικού πακέτου.

Η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τις ζημίες σας από:

  • Εγκλήματα των εργαζομένων κατά της επιχείρησης ή των πελατών σας
  • Απάτη ή πλαστογραφία κατά τη μεταφορά κεφαλαίων
  • Κλοπή ή ληστεία χρημάτων ή χρεογράφων από τρίτους εντός ή εκτός καταστήματος

Με την ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος, οι κάτοχοι της ασφάλισης πρέπει να διευκρινίσουν εάν θέλουν η κάλυψη να γίνεται σε βάση ανακάλυψης ή ζημίας. Η κάλυψη ανακάλυψης καλύπτει εγκλήματα που εντοπίστηκαν και αναφέρθηκαν εντός του όρου ασφάλισης. Η κάλυψη διαρκούς απώλειας καλύπτει μόνο εγκλήματα που συμβαίνουν και ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή εντός ενός έτους μετά τη λήξη του.

Τι δεν καλύπτει η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος;

Γενικά, η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος δεν παρέχει κάλυψη για τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, δεν καλύπτει εγκλήματα που διαπράττονται από τους επιχειρηματικούς σας εταίρους ή άλλα στελέχη της εταιρείας, ακόμα κι αν εμπλέκεται και ένας υπάλληλος.
Αν και η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος καλύπτει ορισμένα ψηφιακά εγκλήματα, όπως εάν ένας χάκερ σας κλέψει χρήματα με δόλια μέσα, η ασφάλιση δεν θα σας προστατεύσει από παραβίαση δεδομένων. Αυτό που Θα χρειαστείτε, είναι μια ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Σχεδόν κάθε επιχείρηση με υπαλλήλους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος. Η κάλυψη είναι ιδιαίτερα επωφελής για επιχειρήσεις όπου πολλοί εργαζόμενοι είναι μερικής απασχόλησης ή όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό τζίρου.

Η ασφάλιση επιχειρηματικού εγκλήματος είναι επίσης απαραίτητη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές σε μετρητά (εκτός από πιστωτικές ενώσεις και τράπεζες), βασίζονται σε ηλεκτρονικές μεταφορές, διατηρούν κατάλογο προϊόντων ή χρησιμοποιούν ακριβό εξοπλισμό γραφείου.

Διαβάστε ακόμη

Σχέδιο Χατζηδάκη για βιώσιμες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πώς η ΔΕΗ θα πιάσει το «όνειρο» για €2,3 δισ. λειτουργικά κέρδη το 2026

Οι 4+1 στρατηγικές προτεραιότητες του Υπερταμείου (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ