Ενέργεια & Περιβάλλον

Αλλάζει ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

  • Μαριάννα Τζάννε


Μετά από αντιδράσεις στη Λακωνία προκρίνεται η υπογειοποίηση 4 χιλιομέτρων του καλωδίου - Αρχές του 2018 ολοκληρώνεται η διασύνδεση με τις Κυκλάδες που θα ρίξει το κόστος για τις ΥΚΩ

Της Μαριάννας Τζάννε

Τον γόρδιο δεσμό που προκαλούν οι αντιδράσεις στην Λακωνία από τον σχεδιασμό για την όδευση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη, επιλύει ο ΑΔΜΗΕ.

Για την υλοποίηση της λεγόμενης μικρής διασύνδεσης που αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής για την μείωση του κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής δρομολογεί την υπογειοποίηση τεσσάρων χιλιομέτρων, προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις των κατοίκων στη χερσόνησο του Μαλέα, όπου θα καταλήγει το καλώδιο. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου το 2020, η οποία θα οδηγήσει σε περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που χρεώνονται λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρισμού που σήμερα υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Η όδευση του έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου έχει ήδη τροποποιηθεί μία φορά με υπογειοποίηση περίπου του 30% του καλωδίου, μια τροποποίηση που έχει ανεβάσει σημαντικά το κόστος του έργου. «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τη νέα τροποποιημένη μελέτη για τη Λακωνία, η οποία όμως δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα του έργου», τόνισε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσος Μανουσάκης, στο περιθώριο του συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2017» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Σύμφωνα με στελέχη του Διαχειριστή, τυχόν υιοθέτηση μιας λύσης με αμιγώς υπόγειες καλωδιακές γραμμές (χωρίς εναέρια τμήματα) θα επέφερε καθυστέρηση δύο ετών στην υλοποίηση του έργου, λόγω των πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων, αλλά και των επιπλέον χρονοβόρων προπαρασκευαστικών εργασιών _ όπως εκπόνηση νέων μελετών, ανεύρεση νέων χώρων, πρόσθετες χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, επανεξέταση του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ.

Ως αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης από το 2020 και μετά θα ετίθετο σε κίνδυνο και όλοι οι πολίτες της χώρας θα συνέχιζαν, για δύο επιπλέον έτη, να πληρώνουν, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, το επιπλέον κόστος των χρεώσεων ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας), επωμιζόμενοι το βάρος της κοινωνικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων για επιδότηση της μείωσης του κόστους ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, για την οποία η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2023.
Όσον αφορά στη διασύνδεση των Κυκλάδων αρχές του 2018 θα έχει περατωθεί η πρώτη φάση.