Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 44 MW στη Λακωνία και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 2 MW στη Θεσσαλία από τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης συμφωνίας πώλησης των μετοχών (SPA) με την Piraeus Equity Partners.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της από 22.12.2022 ανακοίνωσής της, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 44 MW στην Λακωνία και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 2 MW στην Θεσσαλία από τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης συμφωνίας πώλησης των μετοχών (SPA) με την Piraeus Equity Partners.