Στην κατά το δυνατόν επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα και πρώτου στο νότιο τμήμα της FSRU κινείται η Διώρυγα Gas. Ο θυγατρικός βραχίονας του Ομίλου Motor Oil έχει θέσει στόχο την ολοκλήρωση του νέου τερματικού σταθμού στους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τα τέλη του 2023 με αρχές του 2024.

Για αυτό και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον ΔΕΣΦΑ σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης που προβλέπει την αναβολή της εγκατάστασης του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού από το 2023 στον Μάρτιο 2025.

Τα market test και τα αποτελέσματα

Οι λόγοι που δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε μέρα, πέραν του απόλυτα επιτυχημένου πρώτου market test, είναι η ίδια η ενεργειακή κρίση που «επιβάλει» την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία υποδομών οι οποίες θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε νέες πηγές τροφοδοσίας.

Όσον αφορά τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Διώρυγα Gas για τη χρήση 2021, θα πρέπει να επισημανθεί η αύξηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε 2.338.208 ευρώ έναντι 908.208 ευρώ το 2020, με το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού να φτάνει τα 4.688.235 ευρώ, έναντι 1.431.477 ευρώ.

Αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 4.274.000 ευρώ μετά την ΑΜΚ ύψους 2,8 εκατ. ευρώ. Επίσης το κονδύλι των επενδυτικών δραστηριοτήτων είναι αυξημένο στα 1,43 εκατ. ευρώ (για αγορά άυλων παγίων στοιχείων) έναντι 100.584 ευρώ, την προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2021 η MORE (Motor Oil Renewable Energy) εξαγόρασε έναντι 1.474.000 ευρώ το σύνολο των μετοχών της Διώρυγα Gas από την Ireon Investments Ltd (100% θυγατρική της Motor Oil).

Υπενθυμίζεται ότι η Διώρυγα Gas διαθέτει άδεια ΑΣΦΑ από τη ΡΑΕ από τον Δεκέμβριο του 2018 με διάρκεια έως το 2068.

Με βάση το πλάνο της εταιρείας το έργο FSRU (πλωτός τερματικός σταθμός παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου-LNG) θα βρίσκεται νοτιοδυτικά του διυλιστηρίου της Motor Oil στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας και θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω χερσαίου αγωγού που θα κατασκευαστεί με τεχνολογία ανάμειξης υδρογόνου.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μονάδας θα είναι έως 210.000 m3, με δυναμικότητα αεριοποίησης 132.000 MWhs / ημέρα και ετήσια εκτιμώμενη ζήτηση 2,5 bcm.

Πρόκειται για στρατηγικό έργο, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, καθώς θα αποτελέσει μία νέα πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου στο νότιο άκρο της Ελλάδας (με τη μεγαλύτερη εγχώρια κατανάλωση) που θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται σημαντικά οφέλη όπως η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, η αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης του ΕΣΦΑ κατά 80%, με άμεση συνέπεια την ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας κ.α. Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη για εισαγωγή υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων.

Η εμπλοκή με τον ΔΕΣΦΑ

Με βάση τα παραπάνω αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνάντηση μεταξύ των διοικήσεων της Διώρυγα Gas και του ΔΕΣΦΑ, την οποία υπέδειξε η ΡΑΕ προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του Μ/Ρ Σταθμού «λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μεταξύ τους υπογεγραμμένο ARCA», όπως σημειώνεται στις παρατηρήσεις της Αρχής για την έγκριση του Δεκαετούς 2022-2031 του Διαχειριστή.

Σε αυτές η ΡΑΕ επισημαίνει την αύξηση του κόστους του έργου από τα 9,9 εκατ. ευρώ στα 15 εκατ. ευρώ, την οποία αποδέχεται. Αντίθετα δεν κάνει αποδεκτή τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος από το 2023 στον Μάρτιο 2025 «καθώς δεν συνάδει με τα χρονοδιαγράμματα για τα οποίο έχει ενημερώσει η DIORYGA GAS την Αρχή, αλλά και επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνεται σκόπιμη η κατά το δυνατόν επιτάχυνση των έργων που θα συμβάλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υποδομή – εφόσον υλοποιηθεί – λόγω της χωροθέτησής της δύναται να ενισχύσει τον κανόνα Ν-1 της χώρας, ιδίως αν ενισχυθεί το νότιο τμήμα του αγωγού».

Στις δικές της παρατηρήσεις η Διώρυγα Gas επισημαίνει ότι στο νότιο τμήμα του ΕΣΦΑ, όπου και λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο ποσοστό της εθνικής κατανάλωσης φυσικού αερίου λόγω εγγύτητας με τα περισσότερα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και το κέντρο κατανάλωσης της Αττικής, υπάρχει ένα και μόνο σημείο εισόδου, αυτό του σταθμού της Ρεβυθούσας.

«Η υπερεξάρτηση από τη Ρεβυθούσα, σε συνδυασμό με την όδευση του συνόλου των διεθνών αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τη χώρα μας από τουρκικά εδάφη, πριν αυτοί εισέλθουν στο βόρειο τμήμα του ΕΣΦΑ, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας εφοδιασμού», όπως αναφέρεται.

Στη συνέχεια τονίζεται ότι «παρά την αυταπόδεικτη ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσω της δημιουργίας ενός ακόμη σημείου εισόδου ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) που η εταιρεία μας, Διώρυγα Gas, αναπτύσσει στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, απουσιάζει από το υπό διαβούλευση Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση του ΕΣΦΑ (είτε 100 χλμ. νέων αγωγών 30” από Μέγαρα έως Λιβαδειά ή νέος σταθμός συμπίεσης στη Λιβαδειά) η οποία, σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου για τη σύνδεση της Διώρυγα Gas (ΔΕΣΦΑ, Αύγουστος 2020), είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της πλήρους και αδιάλειπτης πρόσβασης της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ».

Όπως επισημαίνεται «η πλήρης πρόσβαση της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ θα παρείχε στην πρώτη τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει το ΕΣΦΑ με ποσότητες φυσικού αερίου άνω των 4 bcm ετησίως (όπως και αποτυπώθηκε κατά τη φάση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος), υποκαθιστώντας πολύ σημαντικό κομμάτι των ροών ρωσικού φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής αυτών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Διώρυγα Gas προτείνει «την ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των απαραίτητων έργων αναβάθμισης για την πλήρη και αδιάλειπτη πρόσβαση της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ (είτε 100 χλμ. νέων αγωγών 30” από Μέγαρα έως Λιβαδειά ή νέος σταθμός συμπίεσης στη Λιβαδειά). Επιπρόσθετα και κατά προτεραιότητα, άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων αυτών στα πλαίσια της ασφάλειας εφοδιασμού και της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, κατά τις προσταγές του Σχεδίου REPowerEU».

Διαβάστε ακόμη:

Αλεξανδρούπολη: Διαφωνίες κορυφής μεταξύ των μετόχων για τη λειτουργία του FSRU

ΟΠΑΠ: Η εκτόξευση στο α’ εξάμηνο και το προμέρισμα – έκπληξη

Προεκλογικό «πακέτο» ΔΕΘ για το 2023