Το πλαίσιο χορήγησης επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και το πλαίσιο ενίσχυσης σταθμών αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια ρύθμιση περιγράφονται ο μηχανισμός πληρωμής των έργων αυτών καθώς και η αδειοδότηση των έργων αποθήκευσης, η διεύρυνση σκοπού και η ενίσχυση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αλλά και η καταβολή τέλους 14% των καθαρών κερδών των διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ) υπέρ ΟΤΑ.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών, της αποθήκευσης, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των διαγωνισμών αυτών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης, η διάρκεια χορήγησης της ενίσχυσης αυτής κ.α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο και οι αρχές χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα που έχουν επιλεγεί να λάβουν μεμονωμένη ενίσχυση.

Προβλέπεται ότι η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται με απόφαση της ΡΑΕ όπως επίσης, η ρυθμιστική περίοδος υπολογισμού της λειτουργικής ενίσχυσης και η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού της λειτουργικής ενίσχυσης που χορηγείται σε κάθε ενισχυόμενο σταθμό.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ που θα μετονομαστεί σε «Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και Αποθήκευσης» θα ενταχθούν τα συστήματα αποθήκευσης με την δημιουργία δύο νέων υπολογαριασμών στον ΕΛΑΠΕ. Ο πρώτος αφορά σε έργα που τέθηκαν σε λειτουργία από 01.01.2021 που θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2022. Ο δεύτερος θα είναι ο υπολογαριασμός συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτόν θα αποζημιώνονται οι κάτοχοι των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εντάσσονται σε καθεστώς λειτουργικής στήριξης.

Με άλλη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται πως ό,τι ισχύει για την αδειοδότηση υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ισχύει και για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας αντλησιοταμίευσης.

Σε ότι αφορά την ΕΔΕΥ, η οποία εξασφαλίζει κεντρικό ρόλο μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει τις έρευνες υδρογονανθράκων, η εταιρεία  αναλαμβάνει τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς και τη συνολική διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αποθήκευση CO2 ή άλλων αερίων και υγρών στοιχείων, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι με τη διάταξη αυτή, καλύπτεται μια βασική έλλειψη στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα τις δραστηριότητες αυτές. Προβλέπεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΕΔΕΥ για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων και σκοπών, από πηγές και τρόπο που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Ο ορισμός φορέα που θα αναλάβει τη χορήγηση αδειών για έργα εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) έχει ενταχθεί έργο για την ανάπτυξη μιας μονάδας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Ν. Καβάλα. Ως ορόσημο στο ΤΑΑ έχει τεθεί η πλήρης αδειοδότηση του σταθμού ως το τέλος του Α εξαμήνου του 2024.

Τέλος, οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ) υποχρεούνται να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ειδικό τέλος 14% των καθαρών κερδών τους, του έτους 2021, προκειμένου να αποδοθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οι οποίοι βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας των διαχειριστών του έργου. Το τέλος καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύς του παρόντος.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Η κατανομή του γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε Ο.Τ.Α. στην κατανάλωση φυσικού αερίου για το έτος 2021.

Διαβάστε ακόμα:

Νίκος Βέττας (ΙΟΒΕ): Γιατί η επιχειρηματικότητα στη χώρα θα αλλάξει

Δημ. Βιντζηλαίος (Creta Farms): Έβαλε στο στόχαστρό του τα Παγωτά Δωδώνη και εταιρεία κρέατος

Οι θεσμικοί Μπάκοι, το Ροστόφ και η Φουτζέιρα, οι Μαρινόπουλοι, το Larissis Station του Καρούζου και τα μυστήρια ενός πλειστηριασμού