Ενέργεια & Περιβάλλον

Φιλανδική ώθηση στην τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου

  • newsroom


Η Wärtsilä δοκιμάζει μονάδες με βάση αιολική και ηλιακή ενέργεια- «Υπόσχεται» εμπορική λειτουργία μέχρι το 2025

Ο φινλανδικός κολοσσός Wärtsilä δήλωσε ότι ένα παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα που τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ΑΠΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά, ανακοινώνοντας ότι έχει ξεκινήσει τη δοκιμή νέων κινητήρων και μονάδων παραγωγής ενέργειας που μπορούν να τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμο υδρογόνο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι είχε ξεκινήσει τη δοκιμή εξοπλισμού παραγωγής απόκρισης που μπορεί να λειτουργήσει με 100% πράσινο υδρογόνο ως καύσιμο και ότι στοχεύει να παράγει μια λειτουργική μονάδα υδρογόνου μέχρι το 2025.

Ο φινλανδικός γίγαντας της μηχανικής είπε ότι δοκιμάζει τους θερμοσταθμιστικούς κινητήρες του, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη για την παροχή ευέλικτης παραγωγής ενέργειας για την εξισορρόπηση των δικτύων με υψηλές διεισδύσεις αιολικών και ηλιακών πάρκων.

Δήλωσε ακόμη ότι είχε αναλάβει το σχεδιασμό ενός μοντέλου πρόβλεψης, με βάση το οποίο θα πρέπει να κατασκευαστούν 11.000 GW νέων αιολικών και ηλιακών έργων στις χώρες της G20 ώστε να μεταβούν τα δίκτυά τους σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ θα απαιτηθούν επιπλέον 933GW θερμικής παραγωγής για να παρέχουν την απαραίτητη εξισορροπητική ισχύ.

Η εταιρεία επεσήμανε τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι έως το 2070, το πράσινο υδρογόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει περίπου το 13% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, αλλά σημείωσε ότι δεν υπήρχαν εμπορικά διαθέσιμοι θερμικοί κινητήρες που να χρησιμοποιούν υδρογόνο.

Ποια είναι η Wärtsilä και που στοχεύουν οι δοκιμές

Η Wärtsilä παράγει κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ισχύος και μεταφοράς μεγάλης κλίμακας (ναυτιλία κ.α.). Η ικανότητα μετάβασης τέτοιων βιομηχανιών σε καύσιμα μηδενικών εκπομπών μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών.

Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το αέριο, τα οποία παράγουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όταν εξάγονται και καίγονται, το υδρογόνο μπορεί να εξαχθεί από το νερό με μηδενικές εκπομπές.

Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων ισχυρίστηκε ότι η συνεχιζόμενη ανάγκη για θερμική παραγωγή σημαίνει ότι οι γεννήτριες άνθρακα και φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο για το προβλέψιμο μέλλον. Η Wärtsilä πρότεινε ότι η ανάγκη αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί με θερμικές γεννήτριες που λειτουργούν με υδρογόνο μηδενικών εκπομπών.

Η τεχνολογία αυξάνει την προοπτική οι υπάρχουσες υποδομές θερμικής ενέργειας, όπως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με αέριο, τελικά να αντικατασταθούν από γεννήτριες που λειτουργούν με καύσιμα μηδενικών εκπομπών. Η εταιρεία είπε ότι η δοκιμή θα της επιτρέψει να καθορίσει τις βέλτιστες ρυθμίσεις λειτουργίας ώστε μια γεννήτρια αερίου να λειτουργεί με καύσιμα υδρογόνου και αμμωνίας.

Αρκετές σημαντικές ευρωπαϊκές βιομηχανικές εταιρείες έχουν κάνει βήματα για την ενσωμάτωση του υδρογόνου στις εργασίες τους και στα σχέδια για την απαλλαγή από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του σκανδιναβικού παραγωγού χάλυβα Svenskt Stål AB, ο οποίος στοχεύει στην παραγωγή χάλυβα χωρίς ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2026.

Η Wärtsilä δήλωσε ότι οι τεχνολογίες νέας γενιάς θα επιτρέψουν στις εταιρείες ενέργειας να συνεχίσουν να επενδύουν σε νέες θερμικές γεννήτριες, γνωρίζοντας ότι θα ήταν συμβατές με καύσιμα μηδενικών εκπομπών μόλις αυτά γίνουν μια εμπορικά ελκυστική εναλλακτική λύση καθώς και ότι μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με αποθήκευση μπαταριών μεγάλης κλίμακας προς υποστήριξη του δικτύου.

«Ορόσημο» για την ενεργειακή μετάβαση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wärtsilä, Håkan Agnevall, επισήμανε ότι η πρόοδος που σημειώνει η εταιρεία είναι ορόσημο σε μια ευρύτερη παγκόσμια μετάβαση με απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Οι κοινωνίες θα πρέπει να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου, αλλά αυτή η επένδυση εξαρτάται από την ύπαρξη κινητήρων έτοιμων για αγορά που μπορούν να λειτουργήσουν με το καύσιμο μόλις είναι άμεσα διαθέσιμο», δήλωσε ο Agnevall.

«Το μοντέλο μας δείχνει ότι απαιτείται σημαντική ποσότητα θερμικής εξισορρόπησης μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα για να επιτευχθεί η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναπτύσσοντας σήμερα κινητήρες που μπορούν να λειτουργούν με υδρογόνο αύριο, ετοιμαζόμαστε για να πάμε σε 100% ΑΠΕ έως το 2050».

Η Wärtsilä ανακοίνωσε ακόμη ότι θα αξιολογήσει επίσης την αμμωνία και τη μεθανόλη ως εναλλακτικά καύσιμα για θερμικούς κινητήρες, τα οποία και τα δύο μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.