Στην παράταση της ισχύος της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) υψηλής πίεσης Αμπελιά-Καρδίτσα-Τρίκαλα και των εγκαταστάσεών του προχώρησε το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής παρατείνεται η ισχύς της ΑΕΠΟ έως τις 23.01.2032, ενώ όπως σημειώνεται, πριν από την παρέλευση του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου (δηλαδή ο ΔΕΣΦΑ) οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/2011.

Υπενθυμίζεται ότι με τον εν λόγω αγωγό μήκους 72 χλμ επεκτάθηκε το δίκτυο φυσικού αερίου στη Δυτική Θεσσαλία και τις ευρύτερες περιοχές Αμπελιάς-Καρδίτσας-Τρικάλων παρέχοντας την δυνατότητα στην ΕΠΑ Θεσσαλίας να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο όλες τις αστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και παραγωγικές δραστηριότητες της Καρδίτσας, των Τρικάλων και άλλων περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας.

Με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 περιλαμβάνεται το έργο μετατόπισης του συγκεκριμένου αγωγού. Ειδικότερα, η ανάγκη μετεγκατάστασης ενός τμήματος του αγωγού Αμπελιά – Καρδίτσα – Τρίκαλα προκύπτει λόγω της τελικής θέσης του νέου έργου του Σταθμού Συμπίεσης Αμπελιάς. Ορισμένες εγκαταστάσεις πρέπει να βασίζονται στο έδαφος που διέρχεται ο αγωγός υψηλής πίεσης. Έτσι, ο αγωγός Αμπελιά – Καρδίτσα – Τρίκαλα θα μετεγκατασταθεί κατά περίπου 300 μέτρα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Stop Hot-Tapping και την κατασκευή νέας παράκαμψης για την παροχή συνεχούς λειτουργίας του χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη τα αντιπλημμυρικά έργα και η αποκατάσταση ζημιών στο σταθμό της Αμπελιάς που προκλήθηκαν στην περιοχή πριν από την κατασκευή του προγραμματισμένου σταθμού συμπίεσης, λόγω εκτεταμένων πλημμυρών, καθώς και η εγκατάσταση ενός δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας που θα μετριάσει τυχόν μελλοντικές ζημίες από πλημμύρες.

Έτσι, θα εκτελεστούν έργα πλημμυρών υφιστάμενων δομών που έχουν επηρεαστεί από την εμφάνιση σοβαρών καιρικών φαινομένων, με ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά έργα, όπως τοπογραφική έρευνα, υδραυλική μελέτη, αποκατάσταση ή συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών συστημάτων και σχεδιασμός νέων πλαγιών και καναλιών νερού που θα προστατεύουν την περιοχή από μελλοντικές ζημίες. Οι εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα ομοιόμορφη κλίση και ομοιόμορφη ροή, ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα στάσιμα ύδατα και η τοπική εναπόθεση ιζημάτων.

Διαβάστε ακόμη:

Πλειστηριασμοί: Το Γηροκομείο Αθηνών και το «φιλέτο» της Στησιχόρου (pic)

Goldman Sachs: Θετικές εκπλήξεις για τις αγορές κρύβουν ο ήπιος χειμώνας και οι χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου

Λιμνάζουν 9 γιγαβάτ έργων ΑΠΕ – Στα σκαριά νομοθετική ρύθμιση που θα απελευθερώσει πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο