Ενέργεια

Μάχη ΕΛΤΑ – ACS για το συμβόλαιο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ

  • Μαριάννα Τζάννε


Βροχή προσφυγών καθυστερεί το έργο - Mετά την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στο ΣτΕ η ACS

Με προσφυγές και σκληρή μάχη μεταξύ των ΕΛΤΑ και της ACS, διενεργείται  ο διαγωνισμός ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ συνολικού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος φαίνεται να οδηγείται σε νέα χρονική εκτροπή λόγω των προσφυγών των υποψηφίων.

Σε πρώτη φάση, ο διαγωνισμός εμποδίστηκε από την ACS με προσφυγή που υποβλήθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η εταιρεία του ομίλου Φέσσα είχε εναντιωθεί σύμφωνα με πληροφορίες στους όρους του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι ευνοούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία που διαχρονικά είναι ο προμηθευτής της ΔΕΗ παρότι οι σχέσεις τους έχουν δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΕΠΠ απέρριψε την ένσταση της εταιρείας και στην συνέχεια η ACS, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φρενάρει επ΄αόριστον μέχρι να εκδοθεί η απόφαση.

Ο ανάδοχος της σύμβασης θα αναλάβει την συλλογή, διαλογή, διακίνηση και διανομή των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ προς τους πελάτες της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια εκτιμώμενης ποσότητας 39 εκατομμυρίων φακέλων. Μέσα σε αυτούς υπολογίζεται και η ετήσια ποσότητα των 38 εκατ. λογαριασμών και 1 εκατ. τεμαχίων ενημερωτικών ομαδικών επιστολών που η ΔΕΗ εκτιμάται ότι μπορεί να αποστείλει σε πελάτες της στην επικράτεια  ενημερωτικές επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια, προγράμματα πιστότητας κ.α).

Σύμφωνα με την διακήρυξη η παράδοση των λογαριασμών στους πελάτες της ΔΕΗ προβλέπεται να γίνεται εντός 4 εργάσιμων ημερών κατά μέγιστο από την παραλαβή τους, ενώ η επίδοση ομαδικών ενημερωτικών επιστολών εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Για τον ανάδοχο προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα 3 τελευταία έτη την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο τομέα της καθολικής υπηρεσίας και να διαθέτει ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ για όλη την επικράτεια. Επίσης προϋπόθεση για τον ανάδοχο είναι να έχει τουλάχιστον ένα κατάστημα στο 95% των Καλλικρατικών δήμων της χώρας, όρος που κρίνεται φωτογραφικός.