λογαριασμοί ρεύματος

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της ενέργειας είναι ότι ο κλάδος βρισκόταν στην τρίτη θέση στον σχετικό πίνακα με 128 καταγγελίες, πίσω από τις τράπεζες και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 βρίσκονται ήδη στην δεύτερη θέση

Απόρρητο Απόρρητο