Έναν χρόνο παράταση παίρνει η μελέτη για το ειδικό χωροταξικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρατείνοντας το πεπερασμένο καθεστώς εγκατάστασης των έργων «πράσινης» ανάπτυξης που θεσμοθετήθηκε το 2008!

Την απόφαση για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου υπέγραψε στις 17 Μαΐου και αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας κ. Νίκος Ταγαράς.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η μελέτη του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ, θα παραδινόταν τον Απρίλιο του 2023. Η απόφαση μάλιστα του κ. Ταγαρά για την ετήσια παράταση διευκρινίζει ότι δεν ευθύνεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε γεγονότα που δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν.

Η καθυστέρηση όμως αυτή σε συνδυασμό με τις άλλες εγκρίσεις και μελέτες που συνεπάγεται η θεσμοθέτηση του χωροταξικού (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έκθεση αξιολόγησης διαβούλευσης, Προεδρικό Διάταγμα κ.α) παρατείνει τις καθυστερήσεις για το νέο σχεδιασμό καθώς εκτιμάται ότι το νέο ΕΧΠ δεν θα είναι έτοιμο πριν τα τέλη του 2024.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του μελετητικού έργου καθώς έχει γίνει η αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου και βρίσκεται σε εξέλιξη το β΄ στάδιο αναθεώρησης.  Από την αξιολόγηση που έχει γίνει έχουν συλλεχθεί μια σειρά από συμπεράσματα. Σύμφωνα με αυτά, η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ανά δήμο και κατηγορία χώρου, όπως καθορίζεται από το ισχύον ΕΧΠ-ΑΠΕ, παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 26πλάσιας του εθνικού στόχου για το 2030, μόνο από χερσαίες εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα διατυπώνεται η ανάγκη επαναξιολόγησης των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και των Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) λαμβάνοντας υπ’ όψη τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις αλλά και τις περιοχές με αυξημένη ζήτηση (π.χ. Ευρυτανία, Θίσβη).

Η αύξηση του μεγέθους των ανεμογεννητριών τροποποιεί τα δεδομένα, στα οποία είχε βασιστεί το ισχύον πλαίσιο και καθιστά αναγκαία την επανεξέταση θεμάτων, όπως οι κανόνες ένταξης στο τοπίο, οι ελάχιστες αποστάσεις, η επίδραση των εγκαταστάσεων σε ευαίσθητα τοπία, κλπ.

Επιπλέον, νέα δεδομένα προκύπτουν από την αύξηση των απαιτήσεων των συνοδών έργων και υποδομών, κυρίως των αιολικών εγκαταστάσεων αλλά και από την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ) αλλά και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και οι συγκρούσεις που συνεπάγεται. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει εναρμόνιση με τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές αποκλεισμού.

Η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού κρίνεται ως απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά των ΑΠΕ, που αποτελούν τον πυρήνα των πολιτικών της ενεργειακής μετάβασης και αναγκαία καθώς θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των νέων επενδύσεων. Ζητούμενο είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τουριστικού προϊόντος της χώρας με την προώθηση των απαιτούμενων έργων, με όρους βιωσιμότητας που αποτελεί μια πολύ δύσκολη άσκηση σε μια περίοδο που οι αντιδράσεις για νέα έργα κλιμακώνονται.

Η αναγκαιότητα του ΕΧΠ αποτυπώνεται γλαφυρά και στις προοπτικές που ανοίγονται για την αγορά των ΑΠΕ. Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται ότι θα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές, έναντι υφιστάμενου στόχου 61%.

Η συμμετοχή της πράσινης ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από το 22% το 2021 και στόχο για 35% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ, προβλέπεται να φτάσει στο 45% το 2030 πάνω από τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, η εγκατεστημένη ισχύς της χώρας το 2030 θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 36,1 GW από 21,6 GW το 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ισχύς 14,5 GW. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί σε φωτοβολταϊκά, η ισχύς των οποίων προβλέπεται να φτάσει στα 14,1 GW το 2030 και στα 34,5 GW το 2050 από 5 GW σήμερα.

Τα υπεράκτια αιολικά από την πλευρά τους, θα προσθέσουν στο σύστημα ισχύ 2,7 GW μέχρι το 2030 και 7 GW τα χερσαία αιολικά. Σε ότι αφορά την  αποθήκευση, ο στόχος που τίθεται είναι η εγκατάσταση συνολικά 8 GW εκ των οποίων 2,5 GW από έργα αντλησιοταμίευσης, 5,6 GW από μπαταρίες και 0,2 εκατ. μετρικούς τόνους υδρογόνου.

Διαβάστε ακόμη 

Tο εντυπωσιακό ράλι στις τραπεζικές μετοχές – Πώς φθάσαμε σε αποδόσεις έως και 95%

Η νέα καμπάνια Μητσοτάκη, η γραμμή Ανδρουλάκη, το ιταλικό φλερτ Κοπελούζου, το One & Only και η εξαγορά στα ψάρια

Στη Σακελλαροπούλου οι πολιτικοί αρχηγοί για τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ