Σε δύο εξαιρετικά έμπειρες εταιρείες που μάλιστα συμμετείχαν σε κοινοπραξία ανέθεσε η ΡΑΑΕΥ τη συμβουλευτική υποστήριξη της ως προς την αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ.

Για αυτό το, ομολογουμένως, δύσκολο, αλλά και φιλόδοξο εγχείρημα «επιστρατεύτηκε» η ECCO International Inc, δηλαδή μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες πάνω σε θέματα ενεργειακών αγορών στον κόσμο, με επικεφαλής τον Δρ. Αλέξη Παπαλεξόπουλο. Η εν λόγω εταιρεία έχει σχεδιάσει δεκάδες χρηματιστήρια ενέργειας μεταξύ των οποίων και το ελληνικό. Μαζί με την ECCO International Inc συντάσσεται και η επίσης εμπειρότατη Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Το σκεπτικό της υπόθεσης

Η ΡΑΑΕΥ έλαβε την απόφαση έγκρισης για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά το έργο στα τέλη Φεβρουαρίου, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων.

Στο σκεπτικό της απόφασης γινόταν λόγος για πρωτοβουλία, -από πλευράς της Ρυθμιστικής Αρχής -, συμβουλευτικής υποστήριξης με δράση συμπληρωματική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER.

Ειδικότερα αναφερόταν ότι «προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή μη καλώς σχεδιασμένων μέτρων ή να επηρεαστούν αρνητικά τα σήματα των τιμών της αγοράς από την παρέμβαση στη διαμόρφωση τους, ενέργειες που μπορεί να ανατρέψουν την ολοκλήρωση της αγοράς της ΕΕ και τον συνολικό ανταγωνισμό θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα οφέλη που επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα και πιθανώς αυξάνοντας το συνολικό κόστος της μελλοντικής ενεργειακής μετάβασης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με γνώμονα τους βασικούς στόχους ενεργειακής πολιτικής, ήτοι της ασφάλειας εφοδιασμού, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της απανθρακοποίησης, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αιτηθεί συμβουλευτική υποστήριξη για μια εις βάθος αξιολόγηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και για ολοκληρωμένες προτάσεις αναθεώρησής του, δρώντας συμπληρωματικά των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ACER».

Η προτεινόμενη από τη ΡΑΑΕΥ αναθεώρηση αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στον βραχυπρόθεσμο, όσο και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δηλαδή «στον συνεκτικό σχεδιασμό της αγοράς που απαιτείται για ένα πλήρως απελευθερωμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Για τον σκοπό αυτό, όπως επισημαίνεται, θα εστιάσει σε επιλογές αναδιάρθρωσης για όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (πλην της λιανικής αγοράς): την αγορά χονδρικής, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού εξισορρόπησης και των επικουρικών υπηρεσιών, καθώς και πολιτικών με μεγάλη επίδραση στην αγορά – συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης εναλλακτικών σχημάτων συμβολαίων διαφορών (CfD), καθώς και της Αγοράς Διασφάλισης Ισχύος (Capacity Market).

Το ύψος της σύμβασης

Με βάση την απόφαση, η εγκεκριμένη δαπάνη για το σχετικό έργο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, (24.000 ευρώ), ήτοι θα είναι συνολικού ύψους 124.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.

Ακολούθησε ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για το έργο «Συμβουλευτική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς την αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Σε αυτόν προσήλθε η κοινοπραξία ECCO International Inc – Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας, η οποία τον περασμένο Απρίλιο υπέβαλε τη δική της προσφορά.

Μετά από μια περιορισμένη ανταλλαγή επιστολών για την παροχή απαραίτητων διευκρινίσεων, τελικά η Αρχή προχώρησε στην οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στην ένωση εταιρειών «ECCO International, Inc – Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας», με τίμημα το ποσό των 87.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 91.224 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

«Κόκκινα» δάνεια €90 δισ. σε τράπεζες και funds – Οι αλλαγές στον Εξωδικαστικό και τα αιτήματα των servicers

Τα μπλεξίματα με τους… Απάτσι, ο Stefanos στις Βρυξέλλες (prima volta), το ευρωμπλόκο του Νίκου Α και ο ξενοδόχος που πήρε οικόπεδο δίπλα στις φυλακές Κασσάνδρας 

Στεγνώνουν τα οινοποιεία: Η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 60 ετών- «Καθίζηση» της οινοπαραγωγής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ