Της Μαριάννας Τζάννε

Υπέρ της διατήρησης των μονάδων της ΔΕΗ στην Κρήτη, πέραν του συμβατικού χρόνου λειτουργίας τους που είναι μέχρι τα τέλη του 2019, τάσσεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, συντονίζοντας παράλληλα όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση του κολοσσιαίου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης -Αττικής που θα κοστίσει 800 εκατομμύρια ευρώ.

Προκειμένου μάλιστα να μην διαταραχθεί η ασφαλής τροφοδοσία του νησιού, αναμένεται να υποβληθεί αίτημα παράτασης στην Κομισιόν κατά παρέκκλιση της κοινοτικής οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών, πέραν τις 31ης Δεκεμβρίου του 2019.

Παράλληλα, εξετάζονται και όλες οι λύσεις που έχουν προτείνει ιδιώτες, όπως είναι η πρόταση του Κατάρ για την δημιουργία μιας πλωτής μονάδας LNG αλλά και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Socar, για μεταφορά του Ήρωνα 1 από την Θήβα στον Αθερινόλακκο.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις από την ΡΑΕ, υπάρχει η άποψη ότι από την πρόταση του Κατάρ προκύπτει ένα κόστος κοντά στα σημερινά επίπεδα των τοπικών σταθμών, ίσως και χαμηλότερα, εξασφαλίζοντας άμεσα πρόσθετη ισχύ έως 250 MW, με τριετή ορίζοντα λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Πιο σύνθετο εμφανίζεται το δεύτερο σχέδιο, το οποίο προβλέπει εγκατάσταση μονάδας, έχοντας μια πιο μακρόπνοη στρατηγική λειτουργίας (έως το 2030).

«Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση αφού ολοκληρωθεί το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης, με κίνδυνο αν δεν το χειριστούμε σωστά να κατηγορηθούμε για κρατικές ενισχύσεις” αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή που βρίσκεται πολύ κοντά στην λήψη αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει την μεταφορά της μονάδας ανοικτού κύκλου της ελληνικής εταιρείας, από την Θήβα που λειτουργεί σήμερα, στην Κρήτη και περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης φυσικού αερίου, μονάδα επαναεριοποίησης και μονάδα συνδυασμένου κύκλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίστοιχα, το Κατάρ προτείνει την αγκυροβόληση πλοίου, στο οποίο θα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι LNG, μονάδα αεριοποίησης και παραγωγή ρεύματος.

Αρμόδιες πηγές της ΡΑΕ, τόνιζαν χθες ότι για το ελληνικό σκέλος της διασύνδεσης δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού Connecting Europe Facility(CEF), παρά μόνο (και αυτό ως πιθανό σενάριο αφού δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα) για τα 200 από τα 800 εκατομμύρια. Όπως σημειώνουν, υπήρξε δέσμευση από την αρχική συμφωνία με τον Euroasia να υποβληθεί σχετικό αίτημα για χρηματοδότηση και ως προς το σκέλος του Κρήτη -Αττική, το οποίο όμως δεν υποβλήθηκε.