Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΑΕΥ τον πίνακα σύγκρισης τιμών ρεύματος, τόσο για οικιακά τιμολόγια όσο και για επαγγελματικά, ο οποίος περιλαμβάνει τις τιμές των Ειδικών (Πράσινων) Τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων όπως και των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138Α του ν.4951/2022 και της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107 (ΦΕΚ Β’ 6600/21.11.2023), η Αρχή δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα, τις τιμές παροχής από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού «Πράσινου» Τιμολογίου.

Οι τιμές ανά εταιρεία στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο

 • ΔΕΗ: Τελική χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες 0,13635 ευρώ/kWh και για τις 500 και πάνω 0,14595. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται και η έκπτωση 20%, ενώ η τελική τιμή προμήθειας στη νυχτερινή χρέωση διαμορφώνεται στα 0,11155 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • PROTERGIA: Στο 0,1426 ευρώ/kW και μηνιαίο πάγιο 4 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ: Πράσινο τιμολόγιο στα 14,05 λεπτά του ευρώ/kW με την έκπτωση συνέπειας.
 • Elpedison: 0,1706 ευρώ/kW με πάγιο 5 ευρώ.
 • Volton: Διαμορφώνεται στα 0,1442 ευρώ/kW με αρχική έκπτωση 20% και 20% έκπτωση συνέπειας.
 • Φυσικό Αέριο: Πράσινο τιμολόγιο στα 0,14265 ευρώ/kWh, με πάγιο στα 5 ευρώ.
 • Ζενίθ: Πράσινο τιμολόγιο (Power Home Start) στα 0,16947 ευρώ/kWh.
 • Voltera: Στα 14,39 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.
 • NRG: 14,1 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.

Η Αρχή δημοσιεύει πίνακα που περιλαμβάνει:

(α) την Πάγια Χρέωση και (β) την Τελική Τιμή Προμήθειας του σχετικού μήνα, η οποία προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, θα αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των Ειδικών (Πράσινων) Τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών.

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (Οικιακό, Επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα Ειδικά Τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος ως εξής:

1) Οι τιμές των Ειδικών «Πράσινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

2) Οι τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον Προμηθευτή.

3) Οι τιμές των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ε-160/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6001/16.10.2023) της Αρχής.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των «Κίτρινων ex-ante1» τιμολογίων θα αποτυπώνονται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «Κίτρινων ex-post2» τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον Πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Πράσινο Τιμολόγιο για τους επαγγελματικούς χρήστες 

 • Volterra: Στο 0,144 ευρώ/kW
 • Volton: Στο 0,14425 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας: Από 0,14865 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • ΔΕΗ: Από 0,16035 ευρώ/kW
 • ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 163,58 ευρώ/kW
 • NRG: Στα 0,1662 ευρώ/kW
 • ELPEDISON: Στα 0,17058 ευρώ/kW
 • ΗΡΩΝ: Από 0,17737 ευρώ/kW
 • ΖΕΝΙΘ: Στα 179,47 ευρώ/kW
 • PROTERGIA: Στα 182,6 ευρώ/kW

Μπλε Τιμολόγια

Οι τιμές ανά εταιρεία στο «μπλε», σταθερό τιμολόγιο:

 • ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 0,149 ευρώ/kW – Στα 0,139 ευρώ/kW το νυχτερινό
 • ΖΕΝΙΘ: Από 0,16 ευρώ/kW
 • PROTERGIA: Στα 0,165 ευρώ/kW
 • ΗΡΩΝ: Στα 0,165 ευρώ/kW
 • ΔΕΗ: Από 0,175 ευρώ/kW – Από 0,166 ευρώ/kW το νυχτερινό
 • VOLTON: Από 0,211 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
 • SOLAR ENERGY: Στα 0,36 ευρώ/kW

Kίτρινα Τιμολόγια

Οι τιμές ανά εταιρεία στο «κίτρινο» τιμολόγιο (όσα έχουν ανακοινωθεί)

 • ΔΕΗ: Από 0,12653 ευρώ/kW – Στα 0,10573 ευρώ/kW για το νυχτερινό
 • PROTERGIA: Από 0,1328 ευρώ/kW

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Πίνακα Σύγκρισης των Τιμών Ρεύματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://invoices.rae.gr

Διαβάστε ακόμη

Πληροφορική: Η ώρα του Χ.Α. – Δύο μετατάξεις σε «εκκρεμότητα» και οι νέες εισαγωγές (pics)

Πώς έκλεισε το 2023 για την αγορά κατοικιών: Διψήφια άνοδος στις τιμές πώλησης, μονοψήφια στα ενοίκια (πίνακες)

Η επιστροφή Παπασταύρου, το ματς με τους δικηγόρους, τα νέα της ΔΕΗ, η επένδυση Γερμανού και τα σχέδια για το Cecil της Κηφισιάς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ