Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση εσόδων και EBITDA αλλά καθαρές ζημιές το 2020

  • newsroom


Πού αποδίδει τη ζημιογόνο χρήση η διοίκηση - Εντός του α' εξαμήνου η ολοκλήρωση της ΑΜΚ της μητρικής 6,9 εκατ. ευρώ

Με θετικές επιδόσεις σε επίπεδο πωλήσεων και EBITDA αλλά ζημιές σε ό,τι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα έκλεισε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2020.

Όπως γνωστοποίησε ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 192,5 εκατ. έναντι € 179,2 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 33,4 εκατ. έναντι € 30,8 εκατ. το 2019. Η αύξηση των πωλήσεων, 7,4%, οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών (+7,5%) όσο και στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics (+7,3%).

Τα EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ενισχύθηκαν στα € 13,6 εκατ. από € 13,0 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα € 5,6 εκατ. από € 4,8 εκατ. το 2019.

Παρ’ όλα αυτά σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2019, καταγράφηκαν Ζημίες, προ και μετά φόρων, ύψους € 1,4 εκατ. έναντι Κερδών προ φόρων € 2,3 εκατ.και μετά φόρων € 1,8 εκατ. αντίστοιχα.

Σε αυτό, σύμφωνα με τον όμιλο, συνετέλεσαν η αρνητική επίδραση που είχαν συγκεκριμένα μη λειτουργικά στοιχεία του ισολογισμού όπως ζημίες επενδυτικών ακινήτων στις θυγατρικές εταιρείες του Εξωτερικού, η μηδενική επίδραση συμμετοχής σε κοινοπραξίες σε αντιδιαστολή με το συγκριτικό έτος 2019 κατά το οποίο είχαν συμβάλλει θετικά, καθώς και η επιβάρυνση από το χρηματοοικονομικό κόστος σε σύγκριση με την χρήση 2019 κατά την οποία ενσωματώθηκε όφελος λόγω της αναδιάρθρωσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού (Δ.Π.Χ.Α. 9).

Παρά τις προκλήσεις της περασμένης χρονιάς, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς του στους τομείς δραστηριοποίησής του, συγκρατώντας το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα και προχωρώντας σε περαιτέρω εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής. Μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως € 6,9 εκατ.για την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., κίνηση που θα θωρακίσει περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της στις τρέχουσες συνθήκες και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Η διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ εκτιμά ότι η φετινή χρονιά θα έχει πολλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με δεδομένο ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά εμφανίζεται αποφασισμένη να ,συνεχίσει να υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθεί στο εμπόριο τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών ειδών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών logistics,εστιάζοντας στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου και στην ενίσχυση των συνεργασιών του.

Διαβάστε ακόμη:

ΕΤΕ: Αυτοί είναι οι 3+1 καταλύτες που θα στηρίζουν την ανάπτυξη το 2021 (πίνακας)

Πού βρίσκονται τώρα τα ενοίκια γραφείων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας

Μειωμένα ενοίκια: Μέχρι πότε οι αιτήσεις – Πότε οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες

Απόρρητο Απόρρητο