Πρόστιμο συνολικού ύψους €330.000 σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρείας Creta Farms επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 945η/4.2.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €330.000σε μέλη του Δ.Σ.και στελέχη της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12 παρ. 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της για τη χρήση 2017, που δημοσιοποιήθηκαν στις 30.4.2018.

Συγκεκριμένα επιβάλλεται:

  • Πρόστιμο ύψους € 150.000 στον κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, υπό την ιδιότητα του Προέδρου –Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.
  • Πρόστιμο ύψους €150.000 στον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη, υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου –Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.
  • Πρόστιμο ύψους € 20.000 στον κ. Δημήτριο Χατζηγιαννίδη, υπό την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της εταιρίας.
  • Πρόστιμο ύψους €10.000 στον κ. Δημήτριο Φελέκη, υπό την ιδιότητα του Financial Controller της εταιρίας.

Διαβάστε ακόμη:

Μαρία Αγγελικούση: Δύο δισ. δολ. το ναυπηγικό πρόγραμμα της Maran Gas για 10 νεότευκτα LNG 

«Αρχοντικό Χατζηγάκη»: Βγαίνει στο σφυρί το 5άστερο «διαμάντι» των Τρικάλων  

Δημήτρης Φαφαλιός: Υπέρ της πρότασης της ΕΕ για συνυπευθυνότητα στις εκπομπές ρύπων