Στη διαπίστωση ότι το αυξημένο κόστος σε ενέργεια και μεταφορικά επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία του Τιτάνα καταλήγει η Euroxx Χρηματιστηριακή, μετά την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του α’ τριμήνου, τα οποία έδειξαν μείωση των EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και των καθαρών κερδών.

Ο Όμιλος Titan, συγκεκριμένα, εμφάνισε ηπιότερα λειτουργικά κέρδη στους πρώτους μήνες του 2022, καθώς το ενισχυμένο κόστος σε ενέργεια και μεταφορές «εξουδετέρωσε» την ισχυρή ζήτηση στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης.  

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, χαρακτηριστικά, διαμορφώθηκε σε 454,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% και ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) περιορίστηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021), κάτι που αποδίδεται στα χαμηλότερα EBITDA και στις αρνητικές επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.   

Όσον αφορά τις προοπτικές του 2022, η Euroxx Χρηματιστηριακή προεξοφλεί ότι οι διεθνείς μακροοικονομικές προκλήσεις δεν θα αμβλυνθεί και το αυξημένο κόστος θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές, αναγκάζοντας τον Όμιλο να αναπροσαρμόσει την τιμολογική πολιτική.

Στις ΗΠΑ, παρά τους μακροοικονομικούς κινδύνους, η δυναμική της κατασκευαστικής αγοράς εκτιμάται ότι θα παραμένει ισχυρή, κυρίως χάρη στη ζήτηση για νέες κατοικίες. Ο κλάδος των υποδομών, επίσης, αναμένεται να παράσχει σταθερά στηρίγματα από το 2023 και μετέπειτα, όταν και αποτυπωθεί η πλήρης επίδραση των κρατικών επενδύσεων. 

Στην Ελλάδα, η ζήτηση από οικοδομή και projects υποδομών θα διατηρηθεί σε ανοδική τροχιά, με τα κονδύλια της Ε.Ε. να στηρίζουν την αυξητική πορεία. Όσον αφορά τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι θετικές προοπτικές είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις τιμές σε ενέργεια και ηλεκτρισμό. 

Στην Αίγυπτο, η Euroxx περιμένει επιστροφή του Τιτάνα στις θετικές επιδόσεις, ενώ για την Τουρκία υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας οι οποίες έχουν αποτύπωμα στον κατασκευαστικό κλάδο. Τέλος στη Βραζιλία αναμένεται μια σταθερή πορεία.  

Διαβάστε επίσης:

Η ακρίβεια κόβει ακόμα και τον καφέ

Πληθωρισμός και επιτόκια βυθίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

«Πάρτι» πωλητών στην αγορά crypto – Κάτω από τα $27.000 το Bitcoin