Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, τις δυναμικές επιδόσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη βελτίωση της αγοράς στην Αίγυπτο

Μέσω των ΜΕΑ μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ανακύκλωση, να ελαχιστοποιηθεί η ταφή απορριμμάτων και παράλληλα να εξασφαλιστεί η παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων υψηλής ποιότητας

Οι νέοι και φιλόδοξοι στόχοι ESG για το 2025 και μετά βραβεύτηκαν στην κατηγορία Bravo Governance - Η ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου στο εργοστάσιο Ευκαρπίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ βραβεύτηκε στην κατηγορία Bravo in Action

Τα τελευταία χρόνια η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, η σημαντική υποτίμηση της λίρας και το ρευστό πολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον έχουν περιορίσει την ελληνική παρουσία - Κ. Μίχαλος: Σοβαρό πρόβλημα και στον ελληνικό τουρισμό

Ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050