Διάγουμε ημέρες Διεθνούς Έκθεσης και τα καταστήματα της αλυσίδας Τερκενλής στη Θεσσαλονίκη σφύζουν από πελάτες, κυρίως επισκέπτες της πόλης, που αναζητούν τη γευστική εμπειρία η οποία έχει συνδεθεί όσο λίγες με τη συμπρωτεύουσα.

Μία εικόνα «μαγική» για τα καταστήματα της αλυσίδας που επιχειρούν να ανακάμψουν έπειτα από το σημαντικό πλήγμα που επέφερε η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην αγορά.

Οι πωλήσεις της εταιρείας, της οποίας ηγείται ο κ. Παύλος Τερκενλής, υποχώρησαν το 2020 κατά 42% σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσίευσε η εταιρεία. Διαμορφώθηκαν στα 10,94 εκατ. ευρώ από 18,83 εκατ. ευρώ το 2019.

Μάλιστα η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα ζαχαροπλαστικής και καφέ, διάσημη για τα τσουρέκια της, πέρασε σε ζημιογόνα τροχιά. Συγκεκριμένα είχε καθαρές ζημίες 525.305 ευρώ έναντι καθαρών κερδών 284.107 ένα χρόνο πριν. Τα EBITDA διατήρησαν το θετικό πρόσημο αλλά μειώθηκαν κατά 91,47% και «προσγειώθηκαν» στα 102.194 ευρώ.

Η πορεία φέτος

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρήση, παρά το γεγονός ότι αναμένει πως θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών της, ωστόσο η διοίκηση διατυπώνει τη συγκρατημένη αισιοδοξία της λέγοντας ότι σε βάθος χρόνου θα επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης των πωλήσεων της. Σύμφωνα με την Τερκενλής, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες ενώ τα προϊόντα αλλά και οι υπηρεσίες της εταιρείας έχουν εξαντλήσει τα όρια ελαστικότητας, οπότε το αναμενόμενο είναι αύξηση του τζίρου μεσοπρόθεσμα.

Ομολογιακό με την εγγύηση του Δημοσίου και απολύσεις

Η εταιρεία, όπως προκύπτει απ’ τις οικονομικές καταστάσεις, προέβη μέσα στην πανδημία σε προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού της κόστους και παράλληλα έκανε χρήση των κρατικών μέτρων στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται αφενός να έχει μειώσει το προσωπικό της απ’ τα 349 άτομα στο τέλος του 2019 σε 293 στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Κάτι που τη βοήθησε να περιορίσει τις επιβαρύνσεις που είχε από το απασχολούμενο προσωπικό στα 3,91 εκατ. ευρώ από 6,09 εκατ. ευρώ. Αφετέρου κατάφερε να εξασφαλίσει ομολογιακό δάνειο ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», και καλύπτεται με την εγγύηση του «Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ» (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα). Γι αυτό εξάλλου και το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στο τέλος του 2020 είχε φθάσει τα 4,91 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον πως το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 351.455,35 ευρώ και διαιρείται σε 1.849.765 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,19 ευρώ εκάστη. Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 3,14 εκατ. ευρώ περίπου.

Η σημείωση του ορκωτού

Βέβαια ο ορκωτός λογιστής στις σημειώσεις του υπογραμμίζει πως κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 468.000 ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 468.000 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 468.000 ευρώ, τα αποτελέσματα της κλειόμενης να εμφανίζονται μειωμένα κατά 12.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 480.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παύλος Τερκενλής εμφανίζεται να έχει αποπληρώσει ως το τέλος του 2019 –με παρακράτηση μερισμάτων- τα δύο δάνεια συνολικού ύψους 1,53 εκατ. ευρώ που του χορήγησε η εταιρεία πάνω το φθινόπωρο του 2014 και το καλοκαίρι του 2015, στην κορύφωση της κρίσης.

Διαβάστε ακόμα:

Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)

Τι είδε η ηγεσία του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor στην Ελλάδα

Πλατφόρμα για αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα ευκαιρία αλλά και πρόστιμα – Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης