Η εικόνα που σκιαγραφεί ο Μάκης Σολομών, αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) δεν είναι ευχάριστη: Μία περίοδος αβεβαιότητας και μεταβλητότητας ανοίγεται μπροστά στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Θα φέρει σειρά υψηλών κινδύνων: Από κυβερνοεπιθέσεις και ανεπάρκεια ρευστότητας έως τη δυσκολία να διατηρηθούν τα περιθώρια κέρδους, το ανθρώπινο δυναμικό και οι προμήθειες πρώτων υλών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Μ. Σολομών προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης κρίσιμων μεγεθών, ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.

Τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν το ετήσιο Συνέδριο των Εσωτερικών Ελεγκτών «Feel the Rhythm», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που  απασχολούν τη σημερινή ελληνική επιχείρηση και πώς αυτοί σχετίζονται με τη λειτουργία του Εσωτερικού ελέγχου;

«Σύμφωνα με τη μελέτη “Risk in Focus” που πρόσφατα εξέδωσε το European Confederation of Institutes of Internal Auditing (συμμετείχαν και Έλληνες Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου στη μελέτη) τα επόμενα χρόνια θα περιλαμβάνουν περιόδους υψηλών κινδύνων, αβεβαιότητας και μεταβλητότητας.

Oι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απασχολούν τις περισσότερες εταιρίες σχετίζονται με τις κυβερνοεπιθέσεις και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, την εξεύρεση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τις συχνές αλλαγές στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τα προβλήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις νέες τεχνολογίες.

Επίσης, η διαχείριση κρίσεων και η επιχειρησιακή συνέχεια, η χρηματοοικονομική ρευστότητα, τυχόν ανεπάρκειες στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο κίνδυνος συνεργατών (3 rd party risk) συμπληρώνουν τους σημαντικότερους κινδύνους.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημιουργία του ετήσιου πλάνου ελέγχων, ώστε να εστιάσει τους πόρους που διαθέτει στις περιοχές εκείνες που ο οργανισμός χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία».

Πώς επηρεάζεται το έργο σας από την παρούσα ενεργειακή κρίση και την κρίση του κόστους ζωής;

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός που έχει επιφέρει, θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των οργανισμών σε μια σειρά από εργασίες και θα μεταβάλουν το έργο των εσωτερικών ελεγκτών.

Για παράδειγμα, δυσχεραίνεται το έργο των οικονομικών διευθύνσεων να καταρτίσουν αξιόπιστους προϋπολογισμούς και προβλέψεις, καθώς και να διατηρήσουν επιθυμητά περιθώρια κέρδους. Η τροφοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες τόσο λόγω της αύξησης του κόστους μεταφοράς, όσο και από ελλείψεις σε πολλές πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα.

Η μεγάλη αύξηση των τιμών έχει αυξήσει και την ανάγκη για δανεισμό γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων έχει αυξήσει τον κίνδυνο ρευστότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, οι πελάτες δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους οπότε αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Τέλος, σε όλες τις κρίσεις αυξάνονται οι περιπτώσεις απάτης που στη σύγχρονη εποχή συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις κυβερνοεπιθέσεις που πλέον παρατηρούνται καθημερινώς.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν στενά όλες τις ενέργειες των οργανισμών τους και να εστιάζουν όπου υπάρχουν κενά και κρυμμένοι κίνδυνοι προτείνοντας αξιόπιστες λύσεις στις διοικήσεις των οργανισμών τους».

Καθώς μπαίνουμε σε μία δύσκολη περίοδο για την ευρωπαϊκή οικονομία, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική επιχείρηση; Υπάρχουν τρόποι θωράκισης;

«Οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ελληνική επιχείρηση σχετίζονται με τους κινδύνους που ανέφερα παραπάνω. Η ενεργειακή επάρκεια, ο πληθωρισμός, η κοινωνική συνοχή, τα γεωπολιτικά είναι σημαντικά θέματα που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην ελληνική επιχείρηση και αν δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς και εγκαίρως ενδέχεται να δυσχεράνουν τη λειτουργία ή ακόμα και την επιβίωση ορισμένων επιχειρήσεων.

Ασπίδα θωράκισης μπορεί να αποτελέσουν τα γρήγορα αντανακλαστικά όλων των γραμμών της επιχειρηματικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχουν μηχανισμοί συνεχούς παρακολούθησης των χρηματικών διαθεσίμων, των αποθεμάτων, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και εναλλακτικών επιλογών».

Έχετε δει κάτι να αλλάζει μετά την υιοθέτηση του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν. 4706/2020); Ποιες είναι οι σημαντικότερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται;

«Υπάρχουν πράγματι πολλά θετικά στοιχεία που παρατηρούμε με την εφαρμογή του Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση. Υπάρχει μια ενδυνάμωση του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών και των Επιτροπών Ελέγχου, μια κινητικότητα στην αγορά εργασίας, ενώ αναπτύσσονται και οι ρόλοι της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων που όλοι μαζί μπορούν να συνδράμουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας καλής εταιρικής διακυβέρνησης από όλους τους εμπλεκομένους.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση καθώς υπάρχουν διαφορετικών «ταχυτήτων» εταιρίες σε σχέση με την υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου».

Το συνέδριό σας “Feel the Rhythm” πού στοχεύει;

«Πρώτα από όλα το συνέδριο μας θα είναι μια γιορτή, καθώς μετά από 3 χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε τα μέλη και τους φίλους του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) σε ένα συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από κοντά.

Όπως αναφέρει και ο τίτλος του συνεδρίου, στόχος είναι να «νιώσουμε» τις τάσεις που διαμορφώνονται τόσο παγκοσμίως, όσο και στη χώρα μας, τόσο στην οικονομία και την τεχνολογία, όσο και γεωπολιτικά και πώς όλα αυτά επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τους οργανισμούς, στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πολλούς σημαντικούς προσκεκλημένους που θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους και τις αλλαγές που παρατηρούνται στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Εκτός των άλλων προσκεκλημένων, έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον κ. Paul Sobel, Chairman of COSO που αποτελεί το κύριο πλαίσιο οργάνωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων παγκοσμίως».

Διαβάστε ακόμη:

Με ειδική σήμανση τα προϊόντα του «καλαθιού του νοικοκυριού» – Θα αλλάζουν κάθε Πέμπτη

Ποιοι «κόβονται» και ποιοι παίρνουν τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Reuters: Πληθωρισμός και έκρηξη ενοικίων ταλανίζουν τους νέους στην Ελλάδα