Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Intrakat και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους δημοσιεύει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η νέα σύνθεση αναμένεται να υπερψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση μετόχων την Παρασκευή 15 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται προς εκλογή νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:

1. Τζαβέλλα Νίκη

2. Εξάρχου Αλέξανδρος

3. Παμπούκης Χάρης

4. Γιόκαρη Αντιγόνη

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος

6. Βουγιούκας Νικόλαος

7. Τσοτσορός Ευστάθιος

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης

9. Αθανάσιος Σχίζας

Εκ των ως άνω μελών, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευστάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και Αθανάσιος Σχίζας προτείνονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τέλος, προτείνεται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Με την ως άνω Ενημέρωση αποσύρεται η από 07.06.2022 Ενημέρωση – Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού.

Διαβάστε ακόμη

Ιταλία: Η 3η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε κίνδυνο – Τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ

Goldman Sachs: Γιατί η ΕΚΤ θα αυξήσει μόνο κατά 25 μ.β. τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών