Σε τρεις φάσεις θα πραγματοποιηθεί η διανομή των 700.000 δωρεάν μετοχών που ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Μυτιληναίος στις 15 Ιουνίου του 2021 και εξειδίκευσε στις 22 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως επιβράβευση των στελεχών της για την ανάπτυξη και την υψηλή κερδοφορία του ομίλου.

Από την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του 2017 και μετά, η Εταιρεία πέτυχε μεταξύ άλλων σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή υψηλών μερισμάτων, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου διατηρώντας παράλληλα χαμηλά το επίπεδο του δανεισμού, ενώ ιδιαίτερα το 2020 κατέγραψε ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου να συνδεθούν μελλοντικά οι αποδοχές των δικαιούχων με τις επιδόσεις της Εταιρείας.

Οι μετοχές αυτές θα δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
Η α’ φάση θα πραγματοποιηθεί έως 31.12.2021, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν, ως παροχή/επιβράβευση για την ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία του έτους 2020 και τη σημαντική αύξηση κερδών ανά μετοχή.

Η β’ φάση θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου του 2022, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια που σχετίζονται με την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων κατά τη χρήση 2021, καθώς και τη συμβολή των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων αυτών.’

Η γ’ φάση που θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων κατά τη χρήση 2022, καθώς και τη συμβολή των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων αυτών. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε φάση.

Η διανομή των μετοχών κάθε φάσης θα γίνεται στο τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Οι μετοχές που θα διατίθενται στους αντίστοιχους δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της Εταιρείας.

Οι ιδιότητες των δικαιούχων είναι αναγκαίο να υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 καθώς και ενεργός σχέση σε εταιρεία του ομίλου κατά τη διάρκεια ισχύος της Διάθεσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, αλλαγή ρόλου ή και συνταξιοδότηση δικαιούχου δεν επηρεάζει τη διανομή. Τελικοί δικαιούχοι μπορεί να προσδιορίζονται και κληρονόμοι προσώπου, που εν ζωή πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής στη Διάθεση.

Η Εταιρεία θα διαθέσει ίδιες μετοχές, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

ΤτΕ: «Ράλι» αυξήσεων των αξιών στα ακίνητα και το 2022 (Διάγραμμα)

Mαρία Αγγελικούση: «Το LNG είναι το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο»