Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Dimand στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση του ΙΡΟ μέσω του οποίου η εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων συγκέντρωσε κεφάλαια 98 εκατ. ευρώ.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης (περίπου €5,4 εκατ.), τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 92,6 εκατ.ευρώ περίπου και θα διατεθούν ως εξής:

* ποσό 50,9 εκατ. για την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δανειακής σύμβασης με την TEMPUS (HIG Capital), συνολικού ποσού 50,6 εκατ. περίπου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την εταιρεία έναντι συνολικού ποσού 300 χιλ. περίπου

*ποσό περίπου 28 εκατ. για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,

* ποσό περίπου 13,7 εκατ. για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της ΑΜΚ.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Dimand είχε οριστεί στα 15 ευρώ (ανώτατο όριο διάθεσης) και μισή ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο βρίσκεται στα 14,25 ευρώ, με 20 χιλιάδες τεμάχια να έχουν αλλάξει χέρια.

Σήμερα, εξάλλου, η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας χτύπησαν, όπως είθισται με κάθε νεοεισερχόμενη εταιρεία, το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο για την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης.

Διαβάστε ακόμα:

Πληθωρισμός: Σπάει «ρεκόρ» τριάντα ετών αλλά ξυπνά φόβους για πενήντα!

HSBC: Ισχυρή ανάπτυξη φέτος στην Ελλάδα στο 6,5%

Η ενεργειακή παγίδα, ο Κόκκαλης «μιλάει» τώρα για την Intracom Defence, ο εμφύλιος στον ΣΕΒ, η Peoplecert, η Ideal και η Uniper