Σε συμφωνία με την LDA Capital Limited, παγκόσμιο όμιλο εναλλακτικών επενδύσεων, για χρηματοδότηση έως του ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που θα προκύψει μέσω σταδιακών αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, σε βάθος τριετίας, προχώρησε η Προοδευτική Α.T.E., σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η τιμή διάθεσης θα καθορίζεται στο χρονικό διάστημα της κάθε Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας θα εκτελεσθεί βάση αποφάσεων των Αρμοδίων Οργάνων της εταιρείας, η οποία και θα προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της LDA Capital Ltd για να υποστηρίξει και να εντείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα κυρίως στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Διοίκηση της Προοδευτικής Α.Τ.Ε. εκτιμά, ότι η συγκεκριμένη συμφωνία παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στο σημερινό απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενεργειακής αγοράς και εξυπηρετεί ουσιαστικά την μετάβαση της εταιρείας εκτός από την κύρια κατασκευαστική της δραστηριότητα σε δράσεις στην αγορά της ενέργειας, οι οποίες υποστηρίζονται από στρατηγικές υψηλότερης ανάπτυξης και επεκτάσιμων τεχνολογιών.

Η εταιρεία παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς ο πρωταρχικός στόχος είναι όπως η Ευρώπη γίνει, η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 (η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και κατευθύνει τα επενδυτικά της προγράμματα στις ανάλογες δραστηριότητες.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης σημαντική αγορά κυρίως, για εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η ανάπτυξη της οποίας αναμένεται να συνεχισθεί με ανοδική πορεία κατά την επόμενη 5ετία. Η διοίκηση της Προοδευτική Α.Τ.Ε. έχει χαράξει ένα φιλόδοξο οδικό χάρτη επιχειρηματικότητας με πολλά ορόσημα και στόχους, οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν σημαντικά από την παραπάνω χρηματοδότηση, όπως και η εντατικοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Η εταιρεία ήδη ακολουθεί καινοτόμες τεχνολογίες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ESG, στηρίζοντας τις πολιτικές για την απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.

Η LDA Capital είναι ένας παγκόσμιος όμιλος εναλλακτικών επενδύσεων με εξειδίκευση στις διασυνοριακές συναλλαγές . Στην πορεία της έχει επιτυχώς ολοκληρώσει 250 επιχειρηματικές συνεργασίες τόσο με εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες σε 43 χώρες, με συνολική αξία συναλλαγών άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

Ανησυχία στην ελληνική Ναυτιλία από τους τριγμούς της Credit Suisse

Καφές: Γιατί η ποικιλία arabica βρίσκεται σε κίνδυνο

Κοζάνη: Το καλοκαίρι 2023 ολοκληρώνεται το φωτοβολταϊκό πάρκο της Lightsource bp (pic)