Εξουσιοδότηση στο ΔΣ της εταιρείας «Προοδευτική» να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιό της, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Το Δ.Σ. της εταιρείας ανακοινώνει, ότι σε ακολουθία της συμφωνίας της Εταιρείας με τον Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED” και των σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεών της, όπως και της από 08.12.20222 Πρόσκλησης σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και της επαναληπτικής συνεδρίασης την Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2023, εγκρίθηκαν τα θέματα ημερησίας διάταξης και δη :

1) «Χορήγηση εξουσιοδότησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη της σχετικής απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο ΔΣ, σύμφωνα με τους όρους και προΰποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24§1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και άρθρου 6 του Καταστατικού εδ. 6.1 – 6.4 και σε εκτέλεση της συμφωνίας της εταιρείας με τον επενδυτικό Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED”».

2) «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος». Ειδικότερα, χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο ΔΣ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα συζητήθηκαν, η εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας και ενημερώθηκαν οι κκ. Μέτοχοι για τις θετικές εξελίξεις των εν λόγω δράσεων της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

«Χρυσή» χρονιά για την πληροφορική και το 2023 – Τι περιμένουν οι εταιρείες

2023: Και εισαγόμενη «ύφεση» μετά την εισαγόμενη ακρίβεια

Sky News: Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει για πρώτη φορά άρματα μάχης στην Ουκρανία