Την απόφαση να μην εγκριθεί η συνολική διαχείριση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο της χρήσης του 2020 έλαβε η τακτική γενική συνέλευση της REDS.

Oπως επισημάνθηκε πριν από λίγο, «το διοικητικό συμβούλιο, ενόψει αξιώσεων της εταιρείας κατά μελών του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου για ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θ΄ασκηθούν στο μέλλον, αδυνατεί να εισηγηθεί προς την τακτική γενική συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020».

Η σχετική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από το μητρικό όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ,ο οποίος έχει λάβει ανάλογη απόφαση σε συνέχεια της γνωστής διαμάχης της νέας διοίκησης με την πλευρά Αναστ. Καλλιτσάντση που είχε τα ηνία του ομίλου έως τις αρχές του 2021. Όπως ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος κ. Χρ. Παναγιωτόπουλος «προφανώς και πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα. Με βάση αυτή την πρώτη προσφυγή θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, όπως έχει υποσχεθεί ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ,  την κατάσταση. Ο έλεγχος προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί».

Στη γενική συνέλευση, η συντριπτική πλειονότητα των μετόχων, ποσοστό άνω του 95% τάχθηκε κατά της απαλλαγής, ενώ ένα 4,24% υπέρ της απαλλαγής.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο εισηγήθηκε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας “Pricewaterhouse Coopers Eλεγκτική Εταιρεία’’ καθώς και του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2020, εισήγηση που εγκρίθηκε εξ’ ολοκλήρου από τους μετόχους.

Διαβάστε ακόμη:

River West Open: Η επέκταση των 30 εκατ. στο mall του Κηφισού έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό

Ο «Μυτιλ» πουλάει, ο Παπαλέκας αγοράζει και ο Παντελής σκέφτεται πώς θα πάρει (μια κατοστάρα ακόμα) από το Δημόσιο 

ΦΠΑ 24% στις αγορές μέσω internet από το εξωτερικό