Κάθε ρεκόρ της όσον αφορά την αύξηση των κερδών το α’ εξάμηνο του 2023 καταρρίπτει η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά IMPERIAL Petroleum συμφερόντων του Χάρη Βαφειά. Τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν από τις 304.101 το 2022 στα 52.550.587.

Ο ίδιος σχολιάζει:

«Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 η εταιρεία μας κατάφερε να δημιουργήσει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 62,6 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχούν σε βασικά κέρδη ανά μετοχή 3,79 δολάρια, τα οποία είναι πολύ πάνω από την τρέχουσα τιμή της μετοχής μας. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 η αύξηση των καθαρών μας κερδών ήταν της τάξης του 20.500%» και προσθέτει:

«Οι ισχυρές μας επιδόσεις είναι αναμφισβήτητες, αλλά το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι είμαστε σημαντικά υποτιμημένοι. Διαθέτουμε στόλο αξίας περίπου 225 εκατομμυρίων δολαρίων, μηδενικό χρέος και περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Οι προοπτικές για την αγορά δεξαμενόπλοιων παραμένουν ευνοϊκές, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν ευκαιρίες στον τομέα των πλοίων ξηρού φορτίου, καθώς οι αξίες των πλοίων ξηρού φορτίου μειώνονται. Θα συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευνοϊκή δυναμική δημιουργώντας ισχυρά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουμε περαιτέρω την εταιρεία μας».

Αποτελέσματα έξι μηνών 2023:

– Τα έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε 124,5 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 108,0 εκατ. δολάρια ή 654,5%, σε σύγκριση με έσοδα 16,5 εκατ. δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου αριθμού των πλοίων της εταιρείας και των βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς που οδήγησαν σε υψηλότερους ναύλους, ιδίως στην αγορά spot δεξαμενόπλοιων.

-Τα έξοδα ταξιδίου και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 36,1 εκατ. δολάρια και 13,9 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, σε σύγκριση με 4,9 εκατ. δολάρια και 5,1 εκατ. δολάρια αντίστοιχα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Η αύξηση των εξόδων ταξιδίου κατά 31,2 εκατ. δολάρια οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ημερών spot του στόλου μας κατά 1.009 ημέρες (458,6%). Η αύξηση κατά 8,8 εκατ. δολάρια στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου αριθμού των πλοίων του στόλου μας κατά περίπου έξι πλοία.

-Τα έξοδα δεξαμενισμού για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 και 2022 ήταν 1,3 εκατ. δολάρια και μηδέν, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 δύο από τα πλοία μας Handysize drybulk carriers υποβλήθηκαν σε drydocking.

– Τα γενικά και διοικητικά έξοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 και 2022 ήταν 2,5 εκατ. δολάρια και 0,5 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε έξοδα αποζημίωσης βάσει μετοχών ύψους 1,1 εκατ. δολαρίων μαζί με την αύξηση των εξόδων αναφοράς που σχετίζονται με το σχέδιο απόσχισης της εταιρείας μας.

Β’ τρίμηνο

– Λειτουργική αξιοποίηση του στόλου 75,4% το β’ τρίμηνο του 23′ με 28 ημέρες τεχνικής μίσθωσης και 129 ημέρες επανατοποθέτησης πλοίων.

– Το 68,5% των ημερολογιακών ημερών του στόλου που αντιστοιχούν σε 734 ημέρες το β’ τρίμηνο του 23′ αφιερώθηκε στη δραστηριότητα spot.

Έσοδα ύψους $59,0 εκατ. το β’ τρίμηνο του 23 – αυξημένα κατά $47,7 εκατ. ή 422,1% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 22.

– Καθαρά κέρδη $16,8 εκατ. το β’ τρίμηνο του 23′ αυξημένα κατά $16,7 εκατ. σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 22′.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους $26,6 εκατ. το β’ τρίμηνο του 23′ αυξημένα κατά $26,5 εκατ. σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 22′ ή 26.500%.

– Προσαρμοσμένο EBITDA1 ύψους $30,8 εκατ. το β’ τρίμηνο του 23‘ αυξημένο κατά $27,8 εκατ. ή 926,7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 22′.

– Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών καταθέσεων ύψους $98,6 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 – ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο παρά τη χρησιμοποίηση εντός του β’ τριμήνου 23′ ποσού $45,9 εκατ. για την αποπληρωμή όλων των εκκρεμών δανείων.

– Στις 30 Ιουνίου 2023 η Imperial Petroleum έχει μηδενικό χρέος στον ισολογισμό της.

– Το 1ο εξάμηνο του 23′ η Εταιρεία απέφερε καθαρά κέρδη ύψους 52,6 εκατ. δολαρίων που αντιστοιχούν σε βασικό κέρδος ανά μετοχή 3,17 δολάρια.

– Το 1ο εξάμηνο του 23′ η Εταιρεία πραγματοποίησε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 62,6 εκατ. δολαρίων που αντιστοιχούν σε προσαρμοσμένα βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,79 δολαρίων.

– Απόσχιση δύο από τα τέσσερα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου Handysize σε ξεχωριστή εισηγμένη οντότητα με την επωνυμία C3is Inc. στις 21 Ιουνίου 2023.

– Η Imperial Petroleum διατηρεί συμμετοχή στην C3is Inc. μέσω της ιδιοκτησίας 600.000 μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών της C3is Inc. της σειράς Α.

– Τον Ιούλιο του 2023, η εταιρεία πούλησε το δεξαμενόπλοιο Aframax στην C3is Inc. έναντι τιμήματος 43 εκατ. δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Καλύφθηκε ήδη το 85% του προγράμματος «Σπίτι μου»

MSCI Standard Greece: Τι περιμένουμε από τη σημερινή αναδιάρθρωση – Η σχεδόν βέβαιη Πειραιώς και ο άγνωστος Χ της ΤΕΝΕΡΓ

Νέα Φιλαδέλφεια: Τα λάθη, ο κακός συντονισμός και οι διαταγές που δεν εισακούστηκαν πριν την επιδρομή των Κροατών χούλιγκανς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ