Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), δημοσίευσε την Ετήσια επισκόπηση των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων (έκδοση 2023), η οποία παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα οποία αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον EMSA, το 2022 ήταν μια θετική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση ή τη σταθεροποίηση των περισσότερων δεικτών ατυχημάτων, όπως ο αριθμός των συμβάντων, των πλοίων που βυθίστηκαν, των θανάτων ή των τραυματισμών. Το 2022, αναφέρθηκαν 2.510 θαλάσσια ατυχήματα και συμβάντα, μειωμένα κατά 182 σε σχέση με το 2021 και κατά 84 σε σχέση με το 2020. Από το 2014 έως τ 2022 604 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ μόνο το 2022 το τραγικό στατιστικό είναι 38.

Photo credit by PKBWM/SNAIC Poland

Περιστατικά σε αριθμούς

Ο συνολικός αριθμός των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων που αναφέρθηκαν κατά την περίοδο 2014-2022 ήταν 23.814 με ετήσιο μέσο όρο 2.646. Ο αριθμός των ατυχημάτων και περιστατικών είναι κατά 5,1% κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο και κάτω από τον μέσο όρο των 2.670 περιστατικών πριν από την πανδημία.

Μετά την κορύφωση των 106 πολύ σοβαρών ατυχημάτων που αναφέρθηκαν το 2018 και συνολικά 75 το 2019, ο αριθμός των πολύ σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων ήταν 51 το 2020, 58 το 2021 και 44 το 2022, επιβεβαιώνοντας τη μείωση της τάσης.

Ο μέσος δείκτης εμφάνισης πλοίων κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2022 ήταν 115, με μέγιστο 125 το 2019, ελάχιστο 101 το 2020 και 109 το 2022. Τόσο τα επιβατηγά όσο και τα φορτηγά πλοία είχαν τους μεγαλύτερους μέσους δείκτες εμφάνισης πλοίων, 211 και 152 αντίστοιχα.

Οι δείκτες το 2022 είναι σταθεροποιημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τα πλοία υπηρεσίας, η κατηγορία αυτή είχε τον χαμηλότερο δείκτη, με μέσο όρο 44 κατά την περίοδο 2014-2022. Τέλος, ο δείκτης εμφάνισης σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη ήταν 51 με αύξηση κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2022.

Περιστατικά ανά τοποθεσία

Από το 2014 έως το 2022, τα «εσωτερικά ύδατα (λιμενική περιοχή και άλλα)» ήταν οι τοποθεσίες όπου συνέβησαν περισσότερα από τα μισά αναφερόμενα θαλάσσια ατυχήματα και συμβάντα, ακολουθούμενα από τα «χωρικά ύδατα» και την «ανοικτή θάλασσα». Τα δεδομένα για το 2022 παρουσιάζουν τις ίδιες τάσεις με τα δεδομένα για ολόκληρη την περίοδο από το 2014 έως το 2022.2

Από το 2014 έως το 2022, το 45,3% των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν στη λιμενική ζώνη, δηλαδή κατά την αναχώρηση, την άφιξη και την αγκυροβολία ή την παραπλεύρως, ενώ το τμήμα “Εν πλω (στη μέση της θάλασσας ή κατά τη διέλευση)” αντιστοιχούσε στο 44,0%. Τέλος, το 10,7% των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων συνέβη σε τμήματα ταξιδιού – ‘Unknown’ voyage segments3.

Τα νερά της ΕΕ στον Βόρειο Ατλαντικό, με μέσο όρο 22,4% των θαλάσσιων ατυχημάτων και περιστατικών, και τα ύδατα της ΕΕ στη Μεσόγειο Θάλασσα, με μέσο όρο 18,0% των θαλάσσιων ατυχημάτων και περιστατικών, ήταν οι γεωγραφικές περιοχές με τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, με εξαίρεση τα επιβατηγά πλοία, όπου ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών στα ύδατα της ΕΕ συνέβη στη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα.

Τύποι περιστατικών

Από το 2014 έως το 2022, υπήρξαν συνολικά 6.781 τραυματισμοί σε 5.941 ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα, ο μέσος όρος των τραυματισμών κατά την περίοδο αυτή ήταν 753 ανά έτος. Το 2022 σημειώθηκαν 597 τραυματισμοί, ο χαμηλότερος αριθμός τραυματισμών ανά έτος σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Το 2022, το 83,8% των τραυματιών ήταν μέλη του πληρώματος και το 84,4% των τραυματιών ήταν μέλη του πληρώματος κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2022.

Τα κυριότερα συμβάντα που οδήγησαν σε τραυματισμούς το 2022 ήταν η «απώλεια ελέγχου» για συμβάντα με άτομα και η  «απώλεια ελέγχου – απώλεια ισχύος πρόωσης» για συμβάντα με πλοία. Τα κυριότερα συμβάντα που οδήγησαν σε τραυματισμούς από το 2014 έως το 2022 ήταν η «ολίσθηση / παραπάτημα και πτώση» για συμβάντα με άτομα και η «σύγκρουση» για συμβάντα με πλοία.

Υπολογίστηκαν δείκτες θανάτων και τραυματισμών με βάση τον αριθμό των ατόμων επί του πλοίου για κάθε κατηγορία ατόμων (μέλος πληρώματος, επιβάτης ή άλλο) στο στόλο της ΕΕ. Οι τάσεις αυτών των δεικτών για τα μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες δείχνουν μείωση με την πάροδο των ετών, εκτός από τους επιβάτες, καθώς στο σύνολο των θανάτων και τραυματισμών παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των τραυματισμένων επιβατών το 2022.

Το 2022, 6 πλοία χάθηκαν, 524 πλοία υπέστησαν ζημιές, 180 πλοία θεωρήθηκαν ακατάλληλα για να συνεχίσουν την πορεία τους, 603 πλοία χρειάστηκαν βοήθεια από την ξηρά, 330 πλοία χρειάστηκαν ρυμούλκηση, 17 πλοία εγκαταλείφθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 296 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR). Όλοι αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν σημαντική μείωση των συνεπειών για τα πλοία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Περιστατικά ρύπανσης

Από το 2019 παρατηρείται σημαντική μείωση του αναφερόμενου αριθμού ρύπων. Το 2022, η συνολική ρύπανση μειώθηκε, με λιγότερη ρύπανση στον αέρα και σημαντική μείωση της ρύπανσης από φορτία.

Έρευνες για την ασφάλεια

Από την ανάλυση που διενεργήθηκε στις έρευνες ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι, από το 2014 έως το 2022, το 59,1% των συμβάντων ατυχημάτων αφορούσε ανθρώπινη δράση και το 50,1% των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτά σχετίζονταν με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αναλύοντας από κοινού τόσο τα συμβάντα ανθρώπινης δράσης όσο και τους παράγοντες συμβολής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο ανθρώπινος παράγοντας σχετίζεται με το 80,7% των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων που διερευνήθηκαν. Οι τάσεις αυτές είναι κοινές για όλους τους τύπους πλοίων.

Κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2022, ο συνολικός αριθμός των συστάσεων ασφαλείας που εκδόθηκαν και των μέτρων που λήφθηκαν που αναφέρθηκαν ήταν 2.488. Το 45,4% των εκδοθεισών συστάσεων ασφαλείας και των δράσεων που αναλήφθηκαν αφορούσαν διαδικασίες που σχετίζονται με το πλοίο.

Διαβάστε ακόμη

Τι αλλάζει σε δάνεια, καταθέσεις και συναλλαγές – Το νέο τοπίο για τους πελάτες των τραπεζών

Ρεύμα: Οι τιμές ανά πάροχο στα πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια για τον Ιανουάριο (πίνακες)

Bitcoin: Ποδαρικό με άλμα στο 2024 – Tι λένε οι προβλέψεις για την έγκριση του ETF (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ