Την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 150 εκατ., με την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», αποφάσισε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή του συνεδρίαση.

Η εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία υλοποιεί ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο για την «πράσινη» ανανέωση του στόλου της, ύψους 1,2 δις. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει στο στόλο της τρία υπερσύγχρονα LNG Carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με δικαίωμα απόκτησης τριών επιπλέον. Τα νέα πλοία κινούνται με καύσιμο το φυσικό αέριο το οποίο παράγει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ είναι και αποδοτικότερα ενεργε

Για τη χρηματοδότηση των τριών πρόσθετων LNG Carriers, η CPLP θα εκδώσει πενταετές ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, με δέλεαρ την υψηλή κερδοφορία της (400% αύξηση κερδών το 2ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το 2020), τις εξαιρετικές προοπτικές της αγοράς μεταφοράς LNG και την εγγύηση του Ομίλου Μαρινάκη, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία.

Στην ίδια συνεδρίαση (κατά την 932 η /12.10.2021), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε επίσης:

  • Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ELIKONOS CAPITAL Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Εμπορικών και Οικονομικών Υπηρεσιών» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, με την επωνυμία «ELIKONOS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» ύστερα από την μετατροπή της από Α.Ε. σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
  • Την έγκριση του αιτήματος της κας Δωροθέας Κεφάλα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 από την εταιρία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακολούθως οι μετοχές της εταιρίας τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καθώς και συνυπολογίζοντας ανάλογα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019.

Διαβάστε ακόμη:

ΔΝΤ: «Βλέπει» για την Ελλάδα ανάπτυξη 6,5% φέτος και αρνητικό πληθωρισμό

Νίκος Βερόπουλος: Τα μυστικά που έφεραν το «ράλι» εσόδων στα Βαλκάνια

Μπουρλά: Γιατί οι επενδύσεις της Pfizer στην Ελλάδα αλλάζουν το σκηνικό