Η ομάδα εργασίας της οργάνωσης Impact Today κυκλοφόρησε τη νέα της Λευκή Βίβλο Αναφορών και Ποιότητας Δεδομένων Πλοίων, η οποία καλεί το ναυτιλιακό κλάδο να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο δεδομένων με στόχο να εξελίξει τις ημερήσιες αναφορές από τα πλοία (Noon Reports) σε αναφορές  που υποστηρίζουν τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού και του πλοίου και συνεπώς, προωθούν την απανθρακοποίηση του κλάδου.

Η λευκή βίβλος είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε από την ZeroNorth τον Μάρτιο του 2021. Sthn  ομάδα εργασίας συμμετέχουν  εκπρόσωποι  από 14 εταιρείες που περιλαμβάνουν τις ZeroNorth, EuroNav, FedNav, Cargill, Q88, Teekay Tankers, Maersk Tankers, Ultrabulk και Siglar Carbon.  Συζήτησαν  για το πώς ο κλάδος μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα είναι κατάλληλα για το σκοπό που συλλέγονται και για το πώς μπορούν να επικυρωθούν επάνω στο πλοίο, ουσιαστικά μετατρέποντας τις ημερήσιες αναφορές από διαδικασία ρουτίνας σε μέσο αποθήκευσης ενός ολοκληρωμένου συνόλου πληροφοριών για το πλοίο.

Η εξέλιξη των ημερήσιων αναφορών κατά αυτόν τον τρόπο, θα επιτρέψει στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από την βελτιστοποίηση των ταξιδιών και των πλοίων δημιουργώντας έτσι μείωση των εκπομπών βραχυπρόθεσμα.

Για να υποστηρίξει την αλλαγή, το Impact Today δημιούργησε ένα πλαίσιο για περαιτέρω ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει μια μέθοδο τυποποίησης δεδομένων που θα διασφαλίζουν την καταλληλόλητά τους και έναν ορισμό όρων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης μια μέθοδο για την επικύρωση των δεδομένων επί του πλοίου, σε δύο επίπεδα: αρχικά ελέγχεται ότι τα δεδομένα ταιριάζουν εντός λογικών ελάχιστων και μέγιστων ορίων και ακολουθεί μια μέθοδος επαλήθευσης για το αν τα δεδομένα έχουν νόημα στο πλαίσιο κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. ότι η ενέργεια που καταναλώνεται δεν υπερβαίνει αυτή που παράγεται.

Οι ημερήσιες αναφορές είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή συλλογής δεδομένων από πλοία σε όλη την αλυσίδα αξίας σήμερα, αν και χρησιμοποιούνται επίσης δεδομένα αισθητήρων (sensors data) και πολλές εταιρείες όπως η Teekay Tankers χρησιμοποιούν ψηφιακούς μετρητές ροής (MFMs). Η πρόσκληση για δράση που περιγράφεται από το Impact Today ως μέρος της λευκής βίβλου περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με το πώς η επικύρωση των δεδομένων επί του πλοίου θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων αλλά και τα δεδομένα από τους αισθητήρες.

Η αποστολή του Impact Today είναι να ξεκλειδώσει άμεσα μειώσεις εκπομπών μέσω συνεργασιών και δημιουργίας κοινών προτύπων δεδομένων. Στο πλαίσιο της πορείας προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και της δύναμης που παρέχεται με τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού για άμεση αλλαγή, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων από τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων είναι μια προφανής και σχετικά εύκολη πρόκληση που χρειάζεται να επιλύσει ο κλάδος στο ερχόμενο διάστημα.

Οι ημερήσιες αναφορές ιστορικά, ήταν επίσης χρονοβόρες για τα πληρώματα και είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποιότητα των δεδομένων χρειάζεται βελτίωση. Η βελτίωση των ημερήσιων αναφορών, όπως υπάρχουν σήμερα, μέσω ενός κοινού προτύπου δεδομένων, θα επέφεραν αποδοτικότητα χρόνου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, περιορίζοντας την ανάγκη τα πληρώματα να αποστέλλουν πολλαπλές αναφορές σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Ένα κοινό πρότυπο δεδομένων θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική δήλωση πρόθεσης για την ωρίμανση και για την ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων της ναυτιλίας, ιδίως καθώς σχετίζεται με πολυμερείς συμπράξεις και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης.

Η ομάδα ιδιοκτητών και διαχειριστών πλοίων της Impact Today, ειδικοί δεδομένων, εμπειρογνώμονες εκπομπών και εταιρείες βελτιστοποίησης συμφώνησαν ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των πλοίων και των ταξιδιών τους περιλαμβάνονται ήδη στις ημερήσιες αναφορές, επομένως ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο, λείπουν κάποια βασικά δεδομένα, που αφορούν στην βελτιστοποίηση των καυσίμων και των εκπομπών, ειδικά με τους ειδικά με τους επερχόμενους νέους κανονισμούς σχετικά με το CII και το EEXI και καθώς ο κλάδος επιταχύνει την πράσινη μετάβασή του.

Μιλώντας για την ανακοίνωση της Impact Today για την Λευκή Βίβλο Αναφορών και Ποιότητας Δεδομένων Πλοίων, ο Søren Meyer, Διευθύνων Σύμβουλος της ZeroNorth, δήλωσε: «Η ποιότητα των δεδομένων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού, του πλοίου, των καυσίμων και των εκπομπών των πλοίων του παγκόσμιου στόλου. Για να διασφαλίσουμε αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα από ψηφιακές πλατφόρμες, είναι σημαντικό τα δεδομένα που εισάγουμε συλλογικά, να είναι υψηλής ποιότητας, τυποποιημένα και διαλειτουργικά».

Διαβάστε ακόμη

«Πολεμικό» πληθωρισμό για Ελλάδα και Ευρώπη ανακοινώνει η Eurostat

Ανεβάζει ταχύτητα ο τουρισμός: Νέα δρομολόγια το καλοκαίρι για Ελλάδα από τις αεροπορικές εταιρείες

Έρχεται νόμος για τα καταπατημένα, δεν… έρχονται οι νέες ταυτότητες, η Εθνική Τράπεζα και το ψυγείο, το κόκκινο δάνειο-γίγας, το fund και η δίκη