Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του NYSE, Safe Bulkers, συμφερόντων Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος. Ειδικότερα:

– μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,50 δολάρια ανά μετοχή επί των 8,00% προνομιούχων μετοχών της Σειράς C σωρευτικά εξαγοράσιμων αιώνιων προνομιούχων μετοχών (οι “προνομιούχες μετοχές Σειράς C”) (NYSE: SB.PR.C) για την περίοδο από τις 30 Ιανουαρίου 2023 έως τις 29 Απριλίου 2023,

– μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,50 δολάρια ανά μετοχή επί των προνομιούχων μετοχών 8,00% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares (“Series D Preferred Shares”) (NYSE: SB.PR.D) για την περίοδο από τις 30 Ιανουαρίου 2023 έως τις 29 Απριλίου 2023.

Κάθε μέρισμα θα καταβληθεί την 1η Μαΐου 2023 σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο στις 20 Απριλίου 2023 των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς C και των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς D, αντίστοιχα.

Τα μερίσματα για τις προνομιούχες μετοχές της σειράς C και D καταβάλλονται τριμηνιαίως καθυστερημένα την 30ή ημέρα (εκτός εάν η 30ή ημέρα πέφτει σε Σαββατοκύριακο ή αργία, οπότε η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα) του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η διακήρυξη και η καταβολή μελλοντικών μερισμάτων, εάν υπάρξουν, υπόκειται πάντοτε στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίσει να εκδώσει μέρισμα σε μετρητά στο μέλλον. Το χρονοδιάγραμμα και το ποσό οποιουδήποτε μερίσματος θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από:

(i) τα κέρδη της Εταιρείας, το προφίλ απασχόλησης του στόλου, την οικονομική κατάσταση και τις απαιτήσεις σε μετρητά και τις διαθέσιμες πηγές ρευστότητας,

(ii) τις αποφάσεις σε σχέση με τις στρατηγικές ανάπτυξης, ανανέωσης του στόλου και μόχλευσης της Εταιρείας,

(iii) τις διατάξεις της νομοθεσίας των Νήσων Μάρσαλ και της Λιβερίας που διέπουν την καταβολή μερισμάτων,

(iv) τους περιοριστικούς όρους των υφιστάμενων και μελλοντικών χρεογράφων της Εταιρείας και

(v) τις παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Διαβάστε ακόμη:

Ανοίγουν οι πλατφόρμες για ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο

Μύκονος: Οι πλειστηριασμοί και οι αυθαιρεσίες που… βγάζουν μάτι (pics)

«Ξεμπλοκάρουν» οι συντάξεις περισσότερων από 50.000 δικαιούχων που περίμεναν στην ουρά 7 χρόνια