Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 οι πρώτες προσυμπληρωμενες -από το MyData- δηλώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που διαβιβάζουν τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Τη δυνατότητα προσυμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενώ στόχος της ψηφιοποιημένης διαδικασίας είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση των υπόχρεων κατά την υποβολή της δήλωσης.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από σήμερα και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2022 και έπειτα, η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις.

Το νέο σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA θα ενεργοποιηθεί αρχικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για τον ΦΠΑ του Νοεμβρίου ο οποίος αποδίδεται με τις δηλώσεις που υποβάλλονται τον Δεκέμβριο. Στις αρχές του 2023, το αυτοματοποιημένο σύστημα θα τρέξει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Οι δηλώσεις δεν θα είναι «κλειδωμένες», αλλά οι κωδικοί θα δέχονται αλλαγές με τα λογιστήρια να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις τυχόν διορθώσεις εφόσον δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στα myDATA.

Στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ, διαδικασία που απασχολεί περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ), για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (πχ δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κλπ).

Σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή μετά την υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης (επειδή το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο), η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Βέβαια, στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες οφειλές προς την Εφορία ή προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό δεν θα επιστρέφεται, αλλά θα συμψηφίζεται αυτομάτως.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, φέτος στο δεκάμηνο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου έχουν καταβληθεί επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που υπερβαίνουν την πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους κατά 1,058 δισ. ευρώ.

Επιστροφή ΦΠΑ

Αντίστοιχο θα είναι και το σύστημα για τις επιστροφές ΦΠΑ. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση, θα λαμβάνουν σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ την επιστροφή φόρου. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων.

Σήμερα, οι καθαρές επιστροφές, δηλαδή αυτές που δεν χρειάζεται να συμψηφιστούν με άλλες οφειλές, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις σε διάστημα 10-30 ημερών, ενώ όταν πρέπει να γίνει επιστροφή ΦΠΑ και υπάρχει οφειλή -για παράδειγμα στον ΕΦΚΑ- η διαδικασία γίνεται «στο χέρι», με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Ηλεκτρονικά οι συμψηφισμοί

Με την εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος, οι συμψηφισμοί με φόρους ή με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης θα γίνονται ηλεκτρονικά. Συνολικά το σύστημα θα χρειάζεται μία ημέρα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία και αμέσως μετά θα δίνεται εντολή ώστε το τυχόν ποσό που έχει απομείνει προς επιστροφή να δίνεται άμεσα στον δικαιούχο. Μάλιστα, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μήνυμα για την εκτιμώμενη ημερομηνία επιστροφής του ΦΠΑ.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφής του ΦΠΑ αποτελεί έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, η Αρχή θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, της ηλεκτρονικής υποβολής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής.

Το αμέσως επόμενο βήμα της ΑΑΔΕ θα γίνει την άνοιξη του 2023 με την προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ν για τη φορολογία των νομικών προσώπων. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμη τη δημιουργία του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης και παρακολούθησης αγαθών περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων μεταφοράς.

Διαβάστε ακόμη

Διόδια: Σκληρή κόντρα παραχωρησιούχων με υπουργείο για τις ανατιμήσεις λόγω πληθωρισμού

My Θέρμανση: Ξεπέρασαν οι «followers» το 1 εκατομμύριο για το επίδομα πετρελαίου (pic)

Σε τροχιά ανάκαμψης ο τουρισμός στην Αθήνα – Διψήφια αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων τον Δεκέμβριο